Test Bigmow robotgräsklippare

Stora robotgräsklippare för idrottsanläggningar är fortfarande en hyfsat ovanlig syn i Sverige. Det råder dock ingen tvekan om att de är på stark frammarsch. Ett samtal med generalagentens konsult för grönyterobotar och en fotbollsklubb som valt systemet förklarar genast varför.

ETT KLIPP FÖR BÅDE KLUBBAR OCH MILJÖN


En robotgräsklippare på steroider. Så beskriver Tidabs konsult för grönyterobotar och tekniske säljare Jörgen Andréasson andra generationens BigMow-klippare. En robotgräsklippare som är helt riktad mot större grönytor.

Till en början kanske det ter sig som en vanlig robotgräsklippare, bara i ett större format. Men det finns flera skillnader. Jörgen Andréasson förklarar:
– Det som främst skiljer är att den här klipparen också ska klara att samverka med andra robotar. Dessutom måste den kunna hanteras av ett helt arbetslag, det vi kallar Fleet Management System.

Med andra robotar menar Jörgen Andréasson exempelvis automatiska bollplockare för golfanläggningar. Med en klippbredd på 105 cm har klipparen snabbt blivit populär bland idrottsanläggningar och kommuner. Och vinsterna beskrivs vara många.

Under serviceluckan hittar vi manöverpanel och batteri. Klipphöjden kan justeras mellan 22-80 mm och regleras med ett fysiskt reglage vid sidan av manöverpanelen. Modellen med tillägget Connected Line kan även styras via app i mobilen.

Den mest uppenbara är effektivisering och besparingar. Kostnadsmässiga och resursmässiga. Klipparen kräver ingen bemanning och jobbar utan protester. Laddningen tarungefär en timma och då klarar en ensam klippare klippa någonstans mellan 1,5-2 timmar per laddning. Klippkapaciteten är angedd till ungefär 20.000 kvadratmeters yta per klippare, det sker dock inte på en enda laddning.

– Man får tänka på att en fotbollsplan består av en rätt stressad gräsyta som slits hårdare och där gräset ofta prepareras med kemisk gödning, tillägger Jörgen Andréasson. Det kan påverka klipparens kapacitet, men säger jag 10.000 kvadratmeters kapacitet (inte heller det sker på en ensam laddning) så är jag på den säkra sidan.

Då klippning kan ske mer frekvent än vid manuell skötsel av grönytan blir klippytan väldigt fin och någon uppsamling av klippt gräsyta blir därför aldrig aktuell. Borta är problemet med spill som aldrig riktigt hinner förmultna ned i gräsmattan igen. Klipparens effektivitet håller gräset ständigt i schack och ger klubben möjlighet att öka beläggningsgraden av fotbollsplanen. Med så finfördelad gräsklippning går resterna dessutom direkt ned i gräsytan och blir i sig självt gröngödsel.

– Det kanske inte eliminerar behovet av kemisk gödsel för gräsytan helt, men minskar åtminstone behovet, menar Jörgen Andréasson.

Laddning från tomt till fullt batteri tar ungefär en timme. Sedan arbetar klipparen i 1,5-2 timmar för att sedan gå och ladda – sedan upprepas proceduren. På detta sätt klarar klipparen att hålla upp till 20 000 kvadratmeter välklippt.

Om något låter för bra för att vara sant så är det oftast det. Men hos fotbollsklubben Björkenäs/Pukavik IF bekräftar man bilden. Klubben investerade tidigare i vår i en robotgräsklippare för sina två fotbollsplaner och har redan börjat se vinsterna med systemet.

– Tidigare krävde våra matchplaner klippning två gånger per vecka, säger klubbens ordförande Daniel Berg. Varje tillfälle krävde en person att manövrera den bensindrivna åkgräsklipparen. Klippbredden på den klipparen var visserligen bredare än för BigMow, men nu frigör vi manskap och tid. 

Tid är förstås en viktig faktor, särskilt då arbetet sker på ideell bas. Det tog en person ett par timmars tid att klippa en fotbollsplan med den styvt 20 år gamla åkgräsklipparen som klubben hade tidigare. Daniel Berg beskriver också att klippresultatet varierade.

– Det var ett dyrt och tidskrävande sätt som stal resurser från klubben, beskriver han. Dessutom krävde åkgräsklipparen mycket underhåll och gick sönder.

Problem som sveptes bort i samma stund som robotgräsklipparen installerades. Klubben har två fotbollsplaner på vardera 7 000 kvadratmeter som ligger belägna precis bredvid varandra. Därför räckte det med en robotklippare för klubben, som valde bort leasing och istället köpte in systemet till klubben.

”De tidsmässiga, miljömässiga och ekonomiska vinsterna är uppenbara.”

Daniel Berg, ordförande Björkenäs/Pukaviks IF.

Miljövinsterna jämfört mot att sköta gräsytorna med bensindriven åkgräsklippare var så stora att föreningen tilldelades ett miljöbidrag av Sölvesborgs-Mjällbys Sparbank som täckte hälften av inköpskostnaden.

– Det är för tidigt för oss att analysera hur gräset påverkats av skiftet, säger Daniel Berg. Men de tidsmässiga, miljömässiga och ekonomiska vinsterna är uppenbara. 

Dessutom jobbar robotgräsklipparen i princip dygnet runt. Roboten klipper den ena planen under 1,5 timma, därefter återgår den till laddstation för en timmas laddning.

Björkenäs/Pukavik IF:s ordförande Daniel Berg bekräftar i stort tillverkarens löften. De ekonomiska, miljö- och tidsmässiga vinsterna med robotgräsklipparen är uppenbara menar han. Tid är en nog så viktig faktor, oavsett om arbetet sker avlönat eller som i klubbens fall på ideell bas.

– Sedan ger den sig ut och klipper plan nummer två, säger Daniel Berg. Följden blir att gräset aldrig hinner växa sig lika långt. Vi gödslar dock fortfarande gräsmattan, men får se om vi kan minska på det framöver. Vi lär behöva fortsätta vattna precis lika mycket som tidigare, men ska investera i nedgrävda slangar för vattnet framöver.

Löser då robotgräsklipparen alla problem? Ja, nästan. Daniel Berg beskriver att fotbollsmålen förstås måste flyttas för att roboten ska kunna utföra sitt arbete ordentligt. Men de behövde flyttas när klippning skedde manuellt också.

– Det enda jag kan komma på är att viss kantklippning fortfarande måste göras manuellt, tillägger han efter att ha funderat en stund. Men det är verkligen det enda jag kan komma på.


SKRIVEN AV
Fredrik Lund