Integritetspolicy

Pr Projektmedia i Mälardalens policy för datahantering, integritet och cookies
Datum: 2018-05-22

Pr Projektmedia i Mälardalen AB (nedan kallat Projektmedia) respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi är att öppna med vilken information vi samlar in och varför, och vi skyddar den på ett så säkert sätt som möjligt.
Vi uppmuntrar dig att läsa igenom informationen nedan noggrant. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns i slutet av denna informationstext.

1. Inledning
Denna informationstext förklarar hur Projektmedia hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Informationen vänder sig till dig som är:
• Prenumerant/mottagare av någon av våra tidningar, är mottagare av våra nyhetsbrev, eller användare av våra webbsidor, sociala medier samt deltar i våra marknadsaktiviteter, tävlingar, events eller kundundersökningar.
• Annonsör eller har varit annonsör alternativt som vi bedömt borde vara intresserad av våra titlar, information och tjänster (Prospekt)

2. Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig. Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn, företag, organisation-/personnummer, adress, telefonnummer, e-post och ibland IP-adress.

Projektmedia kan komma att uppdatera dina uppgifter från andra register om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård.

3. Vilka personuppgifter hanterar vi om dig och varför?
3.1 När du prenumererar och/eller är mottagare av någon av våra tidningar, nyhetsbrev, eller är användare av våra webbsidor, sociala medier samt deltar i våra marknadsaktiviteter, tävlingar, events ller kundundersökningar samlar vi in information som:
• Namn, företag, organisation-/personnummer, adress, telefonnummer, e-post och ibland IP-adress.

Vi hanterar dina personuppgifter för att:
• Identifiera dig som mottagare
• Identifiera, hantera och leverera det du har köpt i enlighet med eventuellt prenumerationsavtal.
• Ta betalt för eventuell betalprenumeration.
• Hantera och leverera det du har beställt i enlighet med samtyckesformulär.
• Möjliggöra relevant, riktad marknadskommunikation, marknadsföring, produktinformation, branschnyheter och erbjudanden/tjänster.
• Utveckla våra varumärken i enlighet med resultat i kundundersökningar samt leverera pris/produkter/info till vinnare/deltagare i tävlingar eller annan marknadsaktivitet.
• Marknadsföra våra tjänster och produkter, t ex via e-post och sms

Grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal när vi tillhandahåller prenumerationen. Samtycke när du använder våra webbplatser eller sociala medier som samlas in genom att du själv lämnat de i ett separat samtyckesformulär. Stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att använda dina uppgifter för att marknadsföra våra tjänster samt säkerställa betalning.

3.2 När du är eller har varit annonsör alternativt som vi bedömt borde vara intresserad av våra titlar, information och tjänster (Prospekt)
När du är eller varit annonsör samt blivit bedömd som prospekt, hanterar vi följande uppgifter:
• Namn, Företagsnamn, Organisationsnummer, Titel, adress, telefonnummer, e-post.

Vi hanterar dina personuppgifter för att:
• Identifiera dig som kund/annonsör
• Ta betalt för annons/marknadsaktiviteterna.
• Hantera och leverera det du har köpt i enlighet med våra orderavtal.
• Marknadsföra våra tjänster och produkter, t ex via e-post och sms
Grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal när vi tillhandahåller avtalad annonsering samt betalning av densamma, med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att använda dina uppgifter för att marknadsföra våra tjänster samt prospektinsamling.

4. Hur länge vi sparar dina personuppgifter?
Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter avlägsnas eller avidentifieras dina uppgifter på ett säkert sätt.

5. Information som kan lämnas ut
Utöver att information enligt ovan beskrivna ändamål kan överlåtas till tredje part så som företagskunder och partners, finns även andra fall där vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster, t.ex. analys, distribution eller andra tjänster för att upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor och leveransvillkor. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Projektmedia samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA.

6. Om cookies
När du använder vår webbplats kan det hända att personuppgifter samlas in via t.ex. cookies. Detta görs dock endast via ett separat samtycke. Om din webbläsare (eller annan motsvarande utrustning vid anropande av en webbplats) är inställd att tillåta cookies när du besöker våra webbplatser, anses du därigenom ha lämnat samtycke till sådan användning. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Vid besök på våra webbplatser där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra användare. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part.

7. Dina rättigheter och val
Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Projektmedia kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss. Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta Projektmedia.

Du kan när som helst avstå (helt eller delvis) från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att kontakta oss eller genom att avregistrera dig från vidare kommunikation i e-post och SMS som vi skickar dig. Du är alltid välkommen att kontakta oss för att få hjälp att ändra vilken sorts kommunikation du vill ha eller tacka nej till vår kommunikation.

Kontaktuppgifter:
För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:
Pr Projektmedia i Mälardalen AB
Smidesvägen 10
171 41 Solna
Org.nr: 556736-1083
Telefonnummer: 08-510 608 90
E-post: info@projektmedia.se