Översikt sopningsaggregat

DMG har sammanställt några av marknadens sopvalsar som passar mindre redskapsbärare och parktraktorer.
Översikt sopningsaggregat

Gemensamt för de flesta av valsarna är att de kan extrautrustas med uppsamlare, bevattning och kantborste. Lösningar lämpliga för utrymmen där det är smidigare med mindre redskapsbärare och parktraktorer, snarare än större fordon.

Tänk på att välja borstringar efter ändamålet. En tät vals med strån i
polypropylen eller kombinerat polypropylen och polyester bör dessutom klara vinterförhållandena bra. Det finns även kraftigare ogräsborstar i stål att ta till vid behov. Här är ett urval av marknadens mest kompakta sopvalsar.

Läs hela översikten här.

SKRIVEN AV
DMG
DMG - Den Moderna Grönytan, en tidning för alla grönyteproffs!