När fotbollen blev hållbar

Naturligt fyllnadsmaterial för konstgräs.
När fotbollen blev hållbar

Lappset Träfyllnad är ett 100 procent organiskt fyllnadsmaterial för konstgräs – istället för gummigranulat består fyllnadsmaterialet av trägranulat. Det är lika slitstarkt men är hälsosammare både för spelare och miljön, och har en garantitid på 10 år. Fyllnadsmaterial i konstgräsplaner har debatterats länge, ur ett speltekniskt perspektiv men även ur det miljömässiga. När det hamnar utanför planen och sprids till kringliggande områden blir gummigranulatet en miljöfara. Lappset Träfyllnad har tagits fram utifrån spelarnas erfarenheter och uppfyller de nordiska kraven som ställs på certifierade fotbollsplaner. Trägranulat som hamnar utanför utgör dessutom ingen miljöfara. Mer information hittar du på www.lappsetsport.se

SKRIVEN AV
DMG
DMG - Den Moderna Grönytan, en tidning för alla grönyteproffs!