Här är gräset alltid grönare än på andra sidan

Unikt motståndskraftig gräsyta i Helsingborg
Här är gräset alltid grönare än på andra sidan

Starkare, grönare och med en enorm motståndskraft mot slitage. Allt detta i kombination med både lägre bevattnings- och underhållsbehov. I Helsingborgs stad finns en gräsyta där gräset vuxit sig rejält starkt och garanterat alltid är grönare än hos grannen. Stadens utvecklingsingenjör Andréas Hall förklarar hur det går till.

Det både syns, känns och märks. Den goda kvalitén på gräsmattan som utgör helsingborgarnas rekreationsyta mitt i staden. Bakom framgången, eller snarare under den, finns en närmast helt unik lösning. Den som lägger grunden till gräsmattans tjocka mjuka beläggning och alltid inbjudande gröna kulör.

Under ytan finner vi varken matjord eller vanlig jord, utan ett särskilt bärlager följt av sandlager. Men den riktiga hemligheten finns under dessa båda lager, nämligen två 30 cm djupa vattenbassänger.


Den som besöker Helsingborgs stad bör besöka den centralt belägna rekreationsytan vid Ångfärjeparken. Här har gräsrötterna kunnat rota sig ordentligt och vuxit sig starka genom plantering i sand snarare än jordlager. Men den riktiga hemligheten är de två underliggande vattenbassänger som kontinuerligt pumpar vatten mellan varandra samtidigt som de tillför näring till gräsrötterna. Resultatet blir en mycket stryktålig gräsyta som alltid lyser grönt, oavsett hur svår torka som kan råda. På bilden: Andréas hall, utvecklingsingenjör vid stadsbyggnadsförvaltningen på Helsingborgs stad

Andréas Hall är utvecklingsingenjör vid stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborgs stad. Han förklarar:

– Genom att plantera gräsfröna i sandlagret ges gräsrötterna möjlighet att gå långt ned och blir därmed väldigt livskraftiga och tåliga. Det märks, det här gräset är mycket mer motståndskraftigt än gräs planterad i vanlig jord.

Just den här sommaren har varit bra. Naturen har själv skött bevattningen av gräsytan. Men gräsmattan förblir lika grön och stryktålig även i den torraste av sommarperioder.

– Normalt sett för en sådan här gräsmatta är att man ska vara noga med att vertikalskära, kratta ut dressjord och lufta det för att få ned syre till rötterna. Det slipper vi här, då vi istället pumpar över vatten från en bassäng till den andra. Det som händer då är att den sida som vi pumpar vatten från så sugs det ned syre. Till bassängen som vi pumpar vatten minskar koldioxiden. Gräsmattor som blir gula brukar normalt sett få för lite syre och för mycket koldioxid. Gräsmattorna blir då koldioxidförgiftade.

Systemet innebär att bassängerna kontinuerligt skickar rikligt med näring till gräsrötterna, i samband med att vattnet pumpas runt mellan de båda bassängerna.

“Genom att plantera gräsfröna i sandlagret ges gräsrötterna möjlighet att gå långt ned och blir därmed väldigt livskraftiga och tåliga. Det märks.”

 

Andréas Hall, utvecklingsingenjör vid stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborgs stad

Ett minskat underhållsbehov innebär förstås en besparing i manskapstimmar som behövs för att sköta om gräsmattan.

– Så här långt så har leverantören Capillary Concrete skött klippningen av gräsmattan. Jag tror de gjort det en till två gånger per vecka. Framledes kommer vi behöva göra den skötseln själva, säg en gång i veckan. Men det ska räcka med klippning och gräsmattan kommer ändå förbli både grön och motståndskraftig för slitage utan behov av övrig insats.

Hela gräsytan är försedd med sensorer som gör det möjligt för teknikerna att följa vattentransporten, när vattnet pumpas mellan de två underliggande bassängerna.

– Tack vare sensorerna kan vi avläsa näringshalt, salthalt och hur mycket vatten som går åt. All skötsel av det systemet sker än så länge helt via garantiskötsel, men vi kommer att behöva en egen utbildning för att senare kunna avläsa och tolka värdena rätt själva.

UNIK LÖSNING

Lösningen är unik. Vad Andréas Hall erfar finns motsvarande lösning endast för mindre ytor, främst kopplat mot golfbanor. 

– Inte en hel golfbana då, utan enbart vid tee eller någon bunker. Men att ta den här lösningen till en publik yta i den offentliga miljön är unikt. Där har vi bara sällskap av en enda plats i världen med motsvarande lösning, där plats nummer två är en grönyta i Hong Kong.

Skillnaden, i förhållande mot en vanlig gräsyta, känns. Gräsytan sviktar blygsamt när man beträder den och grässtråna ger inte vika. Andréas Hall lyfter särskilt fram just gräsmattans oslagbara hållbarhet:

– Det arrangeras olika events här, säger han. Intilliggande krogen Tivoli har sina arrangemang, kommunen arrangerar vissa events, bland annat studentfest. När gräsytan endast var ett år gammal samlades cirka 3 000 personer här. Gräsmattan var då helt oskyddad, men dagen efteråt kunde du inte se ett spår av slitage.


Flera större event hålls årligen på den här ytan. Alla dessa personer står och går runt på samma gräsyta som ni kan se på bilden. Då ytan helt saknar jordlager uppstår aldrig någon lervälling och gräsmattan tar otroligt nog inte stryk. Dagen efter att denna bild togs var gräsmattan i det närmaste oberörd, utan några tecken på den stora folksamling som samlats här. Foto: Helsingborgs stad

En annan fördel med avsaknaden av traditionell planteringsjord undertill är att det inte heller blir lerigt, eller uppstår risk för dy. Kvalitén och motståndskraften i gräsmattan är till och med så bra att den skulle kunna vara placerad i direkt anslutning till den mest utsatta trafikmiljön i staden och ändå behålla sin grönska, grästäthet och imponerande motståndskraft.

– Nu har det gått två år sedan gräsytan stod klar och vi har därför kunnat utvärdera den, säger Andréas Hall. Från början var detta bara en häftig lösning, men nu ser vi vinsterna. Ett minskat vattenbehov samt minskat driftbehov.

Han sticker inte under stol med att investeringskostnaden förstås är högre än för en vanlig gräsyta.

– Men i det långa perspektivet vinner både vi och invånarna här på detta, säger Andréas Hall. Vi ser att vi kan minska bevattningsbehovet med upp mot 85 procent och redan där har vi vunnit.

“VIKTIGT SIGNALVÄRDE”

Han betonar att allt inte handlar om besparingar i kronor och ören, utan även helt andra värden:

– Grönytan här ger ett viktigt signalvärde att staden bryr sig om de som bor och vistas i staden, säger han. Det är många gånger mer kraftfullt och värdefullt än den rent ekonomiska vinningen och det är något jag tycker det talas för lite om.

Det finns dock några enstaka baksidor. En av de mer uppenbara är att lösningen gör marken känslig för djupgående skador. Det gör att det inte är möjligt att plantera träd eller buskar på gräsytans område. Gräsytan har också visat sig vara känslig mot hundkiss.

– Det kan uppstå gula fläckar på gräsytan efter hundkiss, men det är inte värre än att vi får så igen på dessa ställen. Vi har inte övervägt ett hundförbud på ytan, eftersom ytan ska vara en plats för alla. Det är inget stort problem för oss, anser Andréas Hall.


Hundkiss riskerar att lämna tydliga märken på gräsytan. Det uppstår gula fläckar, men dess omfattning är mycket begränsad. Lösningen är helt enkelt att bara så över de få skador som uppkommer. Det ses inte som ett problem.

Något Helsingborgs stad inte räknat med var effekten av det intilliggande hotellets stora glasfasad, som är riktad mot rekreationsytan.

– Glasytorna reflekterar solljuset direkt mot gräsytan och det blir samma effekt som ett förstoringsglas, säger Andréas. Även då missfärgas gräsytan på de berörda ställena och det var något som vi inte tänkt på. Nu har vi lärt oss. Det här är ju en unik lösning och den första och enda i landet. Vi lär oss fortfarande, lärdomar som vi kan ta med oss om liknande lösningar kan bli aktuella på andra håll i Helsingborg.


Underhållet minskar och gräsmattan tål rejält med stryk. Det intilliggande hotellets glasvägg reflekterar dock solljuset mot gräsytan, vilket leder till missfärgningar i gräsytan för just de punkter som berörs. En lärdom Helsingborgs stad tar med sig, om ett liknande projekt ska göras på annan plats.

I pipeline finns en plan om att eventuellt anlägga ett rekreationsområde i Östra Ramlösa. Andréas Hall understryker att det än så länge bara är en tanke. Det finns inga beslut fattade och heller inte hur ytan ska disponeras.

– Men om det skulle bli en rekreationsyta så blir det självklart att väga in vinsterna och erfarenheterna från den här gräsytan, säger Andréas Hall. Den här gräsytan uppfyller Helsingborgs stads tre värdegrunder: En smart, hållbar och omtänksam stad.

SKRIVEN AV
Fredrik Lund