Världsunik naturgräsplan anläggs på Österås IP: “Miljövänligt och väldigt resurseffektivt”

Världsunik naturgräsplan anläggs på Österås IP: “Miljövänligt och väldigt resurseffektivt”

Österlenbaserade Skånefrö har tagit fram ett världsunikt och klimatsmart koncept för naturgräsplaner – med möjlighet till året runt-spel. Österås IP i Hässleholm blir första anläggning att få ta del av det unika konceptet.
– Den här planen kommer att bidra positivt till spelarnas hälsa och gagna kommunens fotbollsspelande barn och unga, året runt i många år framöver, säger Anders Rosengren, Hässleholms kultur- och fritidsförvaltningschef.

Äran att få känna på det nya konceptet blir alltså Österås IP i Hässleholm där en av naturgräsplanerna, med finansiellt stöd av Naturvårdsverket (bidragit med drygt 12 miljoner kronor), nu byts ut mot Skånefrös unika naturgräs-koncept.

– Det världsunika, klimatpositiva systemet är miljövänligt och väldigt resurseffektivt, berättar Sven Olof Bernhoff, vd på Skånefrö i ett pressmeddelande.

– Det eliminerar vatten- och näringsläckage, kräver mindre näringstillförsel och binder koldioxid tack vare biokolet i växtbädden.

Skånefrö startade upp projektet 2016 för att ta fram en ny sorts växtbädd optimerad för fotbollsplaner. Fem år senare var man i hamn – men tog det också ett steg till.

SLUTET SYSTEM

Ett koncept där fotbollsplanen byggs med ett helt slutet system som ger stora miljöfördelar och bästa möjliga förutsättningar för året-runt-spel på gräs.

Sett till EU:s besked om att förbjuda gummigranulat för att minska mängden mikroplaster är fotbollsplanen på Österås IP mer än redo för framtiden.

– Stort grattis till Hässleholm som blir först och historiska, säger Peter Ekvall, vd för Skånes Fotbollförbund. Vi ser projektet som ett viktigt steg i riktning mot en mer hållbar idrott och samhälle.

”MYCKET GLADA”

Anders Rosengren, Hässleholms kultur- och fritidsförvaltningschef:

– Vi är mycket glada över att få vara del i detta miljömedvetna projekt och tackar Skånefrö för gåvan. Den här planen kommer att bidra positivt till spelarnas hälsa och gagna kommunens fotbollsspelande barn och unga, året runt i många år framöver.

SKRIVEN AV
Mattias Bladh