Tre nya användningsområden för drönare inom lant- och skogsbruk

Skoglig planering med autonoma drönare som flyger inne bland träden, eller ogräsbekämpning med hjälp av laser? Vi har tittat närmare på några av de mest spännande nya användningsområdena för drönare inom lant- och skogsbruk.
Tre nya användningsområden för drönare inom lant- och skogsbruk

Trogna läsare av DMG kanske minns Husqvarnas framtidskoncept Solea som vi rapporterade om redan i början av 2018? En autonom drönare bestyckad med en mindre robotgräsklippare, tänkt att kunna flyga från park till park och sköta grönytorna, samtidigt som systemet samlade in biologiska data? 

Nu lär det, av flera anledningar, emellertid dröja ett antal år innan mobila robotflottor trafikerar våra allmänningar och åkrar. Men vad gör det när det finns en rad grönyte-kompatibla drönarprojekt som redan idag kan visa upp fungerade prototyper? Här är tre av våra favoriter.     

SKOGFORSK – FRAMTIDENS SKOGLIGA PLANERARE

Ett av de områden där den tekniska utvecklingen går snabbast idag är skoglig kartläggning och planering, vilket också är behövligt eftersom de metoder som huvudsakligen används för att beräkna till exempel virkesvolymer eller när olika skogsskötselåtgärder ska utföras fortfarande är högst manuella och tidskrävande. En innovation vi skrev om i DMG #1, 2018 var till exempel den AR-baserade appen Arboreal Trädhöjd, som på ett enkelt och exakt sätt kan mäta trädhöjd med hjälp av en vanlig smartphone.  

Tillsammans med Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Swescan har skogsbrukets forskningsinstitut Skogforsk, som finansieras av skogsnäringen och staten, tagit fram en drönarprototyp som kan flyga autonomt inne bland träden utan GPS, för att sedan återvända till skogsbrukaren/tillsyningsmannen med de data han eller hon behöver för sitt arbete. 

Läs hela reportaget här.

SKRIVEN AV
David Liljefors

FLER REPORTAGE

VISA FLER