Ta ett stort steg

Japanstegen tar dig till nya höjder
Ta ett stort steg

Japanska stegar skiljer sig på många sätt från västerländska dito. Dels genom att ha en bred bas som smalnar av uppåt, och dels genom ett tredje stödben. Kontentan är en pyramidliknande konstruktion vars fenomenala stabilitet är väldokumenterad genom världshistorien. Stödbenen gör det möjligt att använda stegen även i sluttningar och annan komplicerad terräng utan att ge avkall på säkerheten. De stegar som importeras och saluförs av Nakaya Scandinavia AB är utförda i bästa aluminium, vilket innebär låg vikt, och finns att få i fyra olika längder: 1,8 meter, 2,4 m, 3 m samt 3,6 m. Läs mer hos www.nakaya.se

SKRIVEN AV
Niklas Natt och Dag
Värnpliktig fänrik, filosofie kandidat, kuverteringsmaskinsoperatör (nattskift), reporter, redaktör, seniorredaktör, chefredaktör, frilans, konsult.