Säkerhet i fokus

Går känslan av otrygghet att bokstavligt talat bygga bort? Det räcker kanske inte som en ensam insats, men visst kan genomtänkta ytor bidra till att skapa ett tryggare och mer attraktivt samhälle. Detta är något som Ronneby kommun just nu fokuserar på.
Säkerhet i fokus

Trygghet är en av de bärande faktorerna för välmående i vilken stad eller samhälle som helst.

En stad som haft anledning att fundera på just trygghet är Ronneby. Efter en stökig period i centrum under andra halvan av 2017 krävdes en samlad insats mellan kommun och polis för att komma till bukt med problemet. Idag är läget betydligt bättre och situationen lugnare. Men att reparera ryktet och återfå invånarnas känsla av trygghet, det arbetet är långt från avslutat. Därför har just trygghetsfrågan hamnat högt upp på agendan i kommunen. De polisiära insatser som gjorts följs nu upp av frågan om otryggheten också bokstavligt går att bygga bort.

Gatu- och parkförvaltningen har därför lagt ett konkret förslag om att komplettera belysningen i centrum, för att bättra säkerhet och trygghetskänslan.

Läs hela reportaget här.

SKRIVEN AV
Fredrik Lund

FLER REPORTAGE

VISA FLER