Ombyte förnöjer

Marknadens första batteridrivna sprayaggregat med utbytbara tankar.
Ombyte förnöjer

Varför byta maskin när det räcker med att byta tank? M18 SWITCH TANK från Milwaukee, marknadens första batteridrivna sprayaggregat med utbytbara tankar, består av ett ryggburet motordrivet sprayaggregat samt tre 15-literstankar för olika användningsområden: en vatten-, en betong- och en kemikalispraytank – som tack vare en isolerad pump- och slangkonstruktion kan bytas sinsemellan utan korskontaminering mellan behållarna. 

Samtliga tankar ger ett direkt, hårt och ställbart tryck upp till 60 PSI för vattenspraytanken respektive 120 PSI för betong- och kemikalispraytanken – vilket innebär ett effektivt sprutavstånd på upp till 7,6 meter. Med Milwaukees 4,0 Ah-batteri grejar aggregatet upp till 12 tankar. Mer info om SWITCH TANK-systemet hittar du på se.milwaukeetool.eu

SKRIVEN AV
DMG
DMG - Den Moderna Grönytan, en tidning för alla grönyteproffs!