Ny rapport: Nästan hälften självlärda i svenska skogs- och grönytebranschen

Det finns en hög utbildningsgrad inom den svenska skogs- och grönytebranschen
Ny rapport: Nästan hälften självlärda i svenska skogs- och grönytebranschen

Det finns en hög utbildningsgrad inom den svenska skogs- och grönytebranschen. Det visar en ny rapport från STIHL.

I årets upplaga av Nordic Outdoor Industry Report, framtagen av STIHL tillsammans med analys- och forskningsföretaget Novus, framkommer att 8 av 10 svenskar (80 procent) säger sig ha den utbildning som krävs för att arbeta med de maskiner de använder i sina yrken.

9 av 10 (91 procent) uppger vidare att de har den kunskap som krävs för att arbeta med de maskiner de använder i sitt yrke – och 45 procent uppger att de är självlärda inom sitt yrke.


Det finns en hög utbildningsgrad inom den svenska skog- och grönytebranschen.

– Det är anmärkningsvärt att så pass många anser sig vara självlärda i sitt yrke. Lagar och regler kring utbildning varierar mellan de nordiska länderna och olika arbetsuppgifter kan ha olika kunskapskrav, säger Kjell Svensson, vd för STIHL i Norden i ett pressmeddelande.

Och fortsätter:

– Att vara självlärd kan ofta innebära en stark förmåga till initiativ och problemlösning, men kan också föra med sig särskilda utmaningar när det gäller att objektivt bedöma risker; något som formella utbildningar i regel täcker. Det är viktigt att varje yrkesutövare, oavsett hur de har skaffat sina kunskaper, kontinuerligt säkerställer sina kunskaper mot erkända standarder och branschpraxis.

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA

Norrmän uppger i högre grad att de har rätt utbildning (91 procent) och uppger i lägre grad att de är självlärda inom yrket (36 procent) jämfört med totalen. Danskar uppger också i lägre grad att de är självlärda inom yrket (33 procent).

Finland däremot visar på högre siffror, då sex av tio (62 procent) svarar att de är självlärda inom sitt yrke. Viktigt att notera är att lagar och regler för maskinanvändning varierar mellan de nordiska länderna.

Resultaten visar vidare att det verkar finnas en koppling mellan ålder och utbildning på nordisk nivå. De som är 50 år eller yngre (90 procent) anser i högre grad att de har den utbildning som krävs för att arbeta med de maskiner de använder i sitt yrke jämfört mot totalen (86 procent). Bland de som är 50 år eller äldre instämmer över hälften att de är självlärda inom sitt yrke.

Den första upplagan av rapporten Nordic Outdoor Industry Report 2024 fokuserar på omställningen av energikällor, där personer som använder och/eller köper in maskiner svarat på frågor om deras vanor och preferenser.

Hela rapporten finns tillgänglig här.

SKRIVEN AV
DMG
DMG - Den Moderna Grönytan, en tidning för alla grönyteproffs!