Naturligt kretslopp

Dränerande beläggning för offentliga ytor från Starka.
Naturligt kretslopp

Med dagens klimatförändringar, där många bedömare siar om ökade nederbördsmängder, blir det allt viktigare att ”se om sitt hus” när det kommer till offentliga ytor – och att dessa har en dräneringsinfrastruktur som tillåter vatten att tränga ned i marken. Trots detta är stora delar av vår stadsmiljö täckt av asfalt och betong utan förutsättningar för ett naturligt kretslopp – som istället, via gator och parkeringsplatser, leder vattnet till redan överbelastade reningsverk.

Ett betydligt bättre alternativ är en permeabel markstensbeläggning som Siena Aqua från Starka med korta distanser och breda fogar som släpper igenom dagvatten, utan att stabilitet och estetik går förlorad. Siena Aqua har hela 10 procents genomsläpplighet för vatten, och en tjocklek på 100 mm, vilket gör att den klarar trafikbelastning i trafikklass 2. Finns i färgerna Antracit 10 och Ljusgrå 12.

Mer info hittar du på www.starka.se

SKRIVEN AV
DMG
DMG - Den Moderna Grönytan, en tidning för alla grönyteproffs!