Kommunal varslar om strejk inom grön sektor: “En sista utväg”

Kommunal varslar om strejk inom grön sektor: “En sista utväg”

Kommunal varslar om konflikt för anställda på avtalsområdet trädgårdsanläggning med start den 25 maj. Detta efter att förhandlingarna mellan fackförbundet Kommunal och arbetsgivarorganisationen Gröna arbetsgivare gått i stå. Stridsfrågan är lägstalönerna.
– Om arbetsgivare tillåts välja fritt när märket gäller kommer vi kastas in i kaos, säger Malin Ragnegård, förbundsordförande på Kommunal
.

Om parterna inte kommer överens innan den 25 maj läggs arbetet ned på en mängd arbetsplatser. Varslet innefattar även en nyanställnings- och inhyrningsblockad samt mer- och övertidsblockad, som också börjar gälla den 25 maj.

Kommunal kräver att lägstalönerna i avtalen höjs i enlighet med märket, som sattes i samband med industriavtalet tidigare, vilket arbetsgivarorganisationen Gröna arbetsgivare säger nej till.

Kommunal menar att lägstalöner i enlighet med märket är “en principiellt viktig fråga” och att Gröna arbetsgivare skulle få “en särställning på svensk arbetsmarknad” om de som enda arbetsgivarorganisation skulle få ett undantag från märket.

“PRINCIPIELL STRID”

– En strejk är alltid en sista utväg och absolut inget Kommunal gör lättvindigt. Konflikten handlar om märket och att Gröna arbetsgivare inte vill höja avtalens lägstalöner enligt det märke som gäller på svensk arbetsmarknad. Det är oacceptabelt. Vi ska inte ha fattiga arbetare i Sverige, säger Malin Ragnegård, förbundsordförande på Kommunal i ett pressmeddelande.

–  Det här är en principiell strid som rör hela avtalsrörelsen. Om arbetsgivare tillåts välja fritt när märket gäller kommer vi kastas in i kaos. Vi kommer aldrig kunna vika ner oss. Medlemmarna är värda mer.


Malin Ragnegård, förbundsordförande på Kommunal.

Kommunal har i årets avtalsförhandlingar tre huvudkrav. Ett av dem är löneökningar till alla med en särskild satsning för de med lägst lön.

Kommunal menar att om Gröna arbetsgivare tillåts frångå märket så kommer det ge stora följdeffekter på hela arbetsmarknaden.

–  Vi kan inte ha ett läge där märket är ett tak men inte ett golv. När fackföreningsrörelsen tar ansvar i ett svårt ekonomiskt läge är det upprörande att det finns arbetsgivare som utmanar märket, det är ansvarslöst. Det riskerar att få långsiktiga konsekvenser och påverka förtroendet för märket, och hela den svenska modellen, negativt. Vi förutsätter att Svenskt Näringsliv tydligt markerar mot sina medlemmar som inte respekterar märket, säger Johan Ingelskog, avtalssekreterare på Kommunal.


Johan Ingelskog, avtalssekreterare på Kommunal.

På avtalsområdet har Kommunal cirka 3 000 medlemmar.

* Arbetsplatserna som berörs av konflikten hittar du här.

SKRIVEN AV
Mattias Bladh