Jordnära

Nya Combi-Disc från He-Va luckrar upp på djupet.
Jordnära

Alvluckraren Combi-Disc från He-Va är redan en etablerad maskin i stora delar av England. Nu är det Sveriges tur! Combi-Disc är ett mångsidigt redskap som luckrar upp jorden på djupet för att släppa in mer syre, samtidigt som den skapar en falsk såbädd i vilken både raps och spannmål kan direktsås. Combi-Disc gör dessutom, trots tillräckligt god bearbetning för att kunna så med direktsåmaskin, väldigt liten påverkan på jorden och stör således exempelvis inte renkavlen. 

Arbetsdjupet är 30 cm för kultivatorpinnarna och 5–8 cm djup discarna. Kultivatorpinnarna kan även lyftas upp så att jordbearbetning endast sker med discarna och efterföljande packarvält. Combi-Disc finns både som buren och bogserad i arbetsbredder på mellan 3 och 6,5 meter, och kan även utrustas med såmaskinen Multi-Seeder för att så raps direkt i stubben. Rekommenderad arbetshastighet är omkring 9 km/h. 

Mer info hittar du på www.he-va.com

SKRIVEN AV
DMG
DMG - Den Moderna Grönytan, en tidning för alla grönyteproffs!