Inget otäckt

BASF med ny biologiskt nedbrytbar marktäckningsduk
Inget otäckt

Marktäckningsdukar behövs av flera skäl: för att förbättra grödorna, undvika ogräs, höja marktemperaturen och minska vattenförbrukningen. Standard är att använda dukar av plast som måste samlas in efter skörd. Både tidskrävande och svårt. 

För att lösa detta har BASF tagit fram en biologiskt nedbrytbar marktäckningsduk som inte behöver samlas in utan kan plöjas ner i jorden, där den tas omhand av mikroorganismer och blir till kompost. Utvecklingstester vid tomatodling visar att denna marktäckningsduk kan ge 15–50 procent större skördar, med minskad vattenförbrukning och ökad ogräskontroll. Mer information hittar du på www.ecovio.basf.com och www.biopolymers.basf.com

SKRIVEN AV
DMG
DMG - Den Moderna Grönytan, en tidning för alla grönyteproffs!