Ikoniska parker: Bois de Vincennes

Ikoniska parker: Bois de Vincennes

Ett urbant och välbesökt parkområde tre gånger större än Central Park, med konstgjorda sjöar, kanaler, botaniska och tropiska trädgårdar, en hippodrom samt stadens största djurpark sköter definitivt inte sig självt. DMG har besökt Paris största grönområde, Bois de Vincennes.

För den som besöker Paris, särskilt sommartid, är stadens parker de perfekta tillflyktsorterna undan folkvimlet vid Eiffeltornet, Sacré-Cœur eller Louvren. Platser som Jardin du Luxembourgs blomsterodlingar och bikupor, Tuileriernas stora gräsytor och boulespelande kepsgubbar eller den botaniska trädgården Jardin de Plantes. 

Stadens med marginal största grönområden, Paris ”gröna lungor” om man så vill, ligger dock på varsin sida om stadskärnan. Till väster: 846 hektar stora Boulogneskogen, Bois de Boulogne. Österut: den 995 hektar stora Vincenneskogen, Bois de Vincennes. 

Som redan nämnts i ingressen är Bois de Vincennes ett område tre gånger så stort som Central Park i London, eller sju gånger större än Hagaparken i Stockholm för dig som behöver en geografiskt mer närliggande referens. 


Bois de Vincennes från ovan. Uppe till höger i bild syns det 65 meter höga, konstgjorda berget vid entrén till parkens zoo. Foto: Ville de Paris. 

Själva parken är, likt många andra europeiska 1800-talsparker (Bois de Vincennes uppfördes mellan åren 1855 och 1866) märkbart inspirerad av engelska, klassiska trädgårdar, men bjuder även på en vildare, mer otämjd och skogsliknande naturupplevelse. I Bois de Vincennes utgörs ungefär hälften av ytan av ”skogsmark”, och återstående del av trädgårdar och odlingar samt områden som i brist på en bättre benämning skulle kunna beskrivas som traditionella parkytor.  


Bästa vägen till parken. Från Bastille i centrala Paris sträcker sig det gröna promenad-stråket Promenade Plantée hela vägen till Bois de Vincennes. Foto: Ville de Paris. 

Bois de Vincennes är också känd för sin stora biologiska mångfald. Här finns runt 300 sorters syrener, 600 sorters iris och 400 sorters fruktträd. 

Ett kapital för sig är parkens vattendrag, vilka inkluderar fyra stycken konstgjorda sjöar som matas av ett vidsträckt nätverk av anlagda kanaler. Sjöarna, och framför allt dess små tillhörande öar, är också habitat för ett flertal vilda fågelarter som ankor, gäss, morhönor och svanar. Vid den största av sjöarna, Lac Daumesnil, finns både rodd- och paddelbåtar att hyra för en överkomlig slant. 

80 km gångstråk

Längs parkens 80 km långa labyrint av vägar och gångstråk finns mycket att upptäcka. Inom parkens domäner kan besökaren bland annat hitta en hästkapplöpningsbana som fortfarande används för tävlingar, ett tibetanskt buddisttempel, ett 1300-talsslott och flera restauranger. 

Precis som i Sverige är så gott som alla franska parker gratis att besöka, inklusive Bois de Vincennes. För entré till det ovan nämnda slottet, Château de Vincennes, där lokala ”kändisar” som Markis de Sade och Mata Hari en gång satt fängslade, får du visserligen lägga några euro. Alternativt, skaffa Parispasset där inträdet ingår. 


Kärlekens tempel. Parkens bästa backdrop för en selfie? Kärlekstemplet vid sjön Daumesnil i Bois de 
Vincennes. Foto: David Liljefors.

En given besöksfavorit är Parc Floral, Bois de Vincennes enorma botaniska trädgård som inhyser hundratals sorters blommor, och som särskilt är känd för sina många och ovanliga hybridirisarter. Här hittar du även en minigolfbana, flera pingisbord, en skulpturträdgård och vidsträckta gräsmattor som gjorda för en picknick. 

Värt att nämna är också Jardin Tropical, parkens tropiska trädgård, som i skrivande stund håller på att restaureras. Här växer en rad exotiska träd och växter från forna franska kolonier som Kongo, Indochina och Tunisien. 

Parkens Zoo är stadens största, och huserar i flera olika ”biozoner” omkring 2 000 djur från arter som zebror, giraffer, flodhästar och apor. 


Vilddjur i parken? Ja och nej. Visst finns det lejon i Bois de Vincennes, men så länge DMG var på plats så höll de sig till parkens zoo. Foto: Ville de Paris. 

Ingen vanlig syn. I parkens Zoo finns det, bland annat, giraffer.

Att sköta en park av Bois de Vincennes storlek och komplexa natur kräver naturligtvis resurser. Och det har lyckligtvis Paris stad, främst på grund av den omfattande turistnäringen, fortfarande gott om. För drift/skötsel av parken har man således en mindre arme att tillgå. Runt 270 personer för att vara exakt, fördelat på ett 100-tal trädgårdsmästare, ett 80-tal renhållningsarbetare, landskapsarkitekter, arborister, tekniker och säkerhetspersonal/ordningsvakter. 


Plantering av träd i Bois de Vincennes. För driften och skötseln av parken ansvarar en personalstyrka på inte mindre än 270 personer. Foto: Bois de Vincennes. 

En av dessa 270 personer är skogsingenjören Aurelia Chauvanne. Tillsammans med sitt team bestående av 45 personer ansvarar hon för den praktiska skötseln av parkens mer ”skogslika” delar.

– En av de största utmaningarna när det kommer till skötseln av Bois de Vincennes är det stora antalet besökare, särskilt sommartid, säger Aurelia.


Aurelia Chauvanne, skogsingenjör, Bois de Vincennes. Foto: David Liljefors. 

– Dels gäller det att kunna säkerställa säkerheten för de som besöker parken. Dels gäller det att upprätthålla de estetiska värdena i parken. Med det höga besökstrycket kan det vara svårt att upprätthålla kvaliteten på vissa av de mest besökta områdena. Vi försöker styra besökarna till promenadstråken genom planering i den utsträckning det är möjligt, istället för de ska vistas på de naturliga områdena. Samtidigt är det ju inte förbjudet att vistas på de områdena. 

“Paris stad har som uttalat mål att fasa ut fossildrivna verktyg och maskiner”

– Aurelia Chauvanne, skogsingenjör, som är en av de ansvariga för parkens mer “skogslika” delar.

När det kommer till utrustning så jobbar Aurelias team, och de övriga parkarbetarna i Bois de Vincennes, med moderna verktyg och maskiner från flera olika tillverkare, både batteridrivna och bensindrivna maskiner. Reglerna för inköp av utrustning är strikta, och måste ske via offentliga upphandlingar. Än så länge används inga robotgräsklippare på några ytor i parken. 

FYRA ARBETSHÄSTAR

Tämligen unikt för skötseln av Bois de Vincennes är att personalen även använder hästar i arbetet, fyra stycken närmare bestämt. Under våren används djuren till exempel för bevattningsarbeten i de skogslika delarna av parken, och under hösten och vinterhalvåret används dem som traktorer och lastare för att transportera träd och annat växtmaterial från parken.

– Paris stad har som uttalat mål att fasa ut fossildrivna verktyg och maskiner, säger Aurelia. Vi försöker ha så mycket batteridrivet som möjligt i parken, men i dagsläget är det inte möjligt att elektrifiera hela maskinparken. De flesta av våra motorsågar är till exempel elektriska, men det finns även större bensindrivna sågar.

– Vi har också en del elektriska gräklippare. Vi håller också på att testa lite eldrivna traktorer. Men överlag är vi fortfarande beroende av bensindriven utrustning.


Unikt inslag i Bois de Vincennes. Parkens fyra arbetshästar, som bland annat används för bevattningsarbeten. Foto: Bois de Vincennes. 

Någonting som är unikt för Paris, jämfört både med franska och utländska städer, är att staden har två parallella vattenledningssystem, ett för dricksvatten och ett med vatten som inte är avsett för att drickas. När det kommer till bevattning har Bois de Vincennes dels automatiska system, främst för trädgårdarna i parken, men vattnar även på traditionellt vis, och då företrädesvis med det icke drickbara vattnet. 

Vad gör ni just nu i parken, inför hösten och vintern?

– Just nu gör vi till exempel mycket med selektiv beskärning av träd och buskar, så att annan växtlighet kan växa sig starkare. Från mars till och ed början av juli försöker vi som regel undvika att arbeta med träden, undantaget akuta arbeten. Detta främst för att inte störa fågellivet i parken. Vi jobbar också med parkens vattendrag under hösten. Det handlar till exempel om att rensa dem från alger och annan växtlighet för att de inte ska växa igen. Under vinterhalvåret ägnar vi också mycket tid åt planering av större arbeten och förändringar av parkens layout.


Höstjobb. För att inte störa fågellivet i parken under sommarmånaderna sker det mesta av trädbeskärningen under hösten. Foto: Bois de Vincennes. 

Bois de Vincennes har också aktiviteter för att sysselsätta personalen under mindre skötselintensiva perioder, istället för att entlediga dem. Ett exempel är parkens arborister. 

– För att sysselsätta arboristerna då det är mindre att göra i parken så jobbar många av dem med träarbeten där vi använder virke från skadade och nedfallna träd, säger Aurelia. Det kan till exempel vara naturliga bänkar, kubbspel eller till och med konsthantverk och skulpturer. 

Hur ser ni på utvecklingen av parken i framtiden?

– Vi har stora planer för parken, både på kortare och längre sikt. Ett arbete som pågått under flera års tid är att minska biltrafiken [i parken]. Det är ett arbete som pågår inte bara i Bois de Vincennes, utan i hela Paris. Det är inte bara för avgaser och så vidare, utan också för ljudnivåerna i parken. Vi försöker ersätta vägarna med grönyta. Det är dock inte alltid populärt att göra i vissa kretsar. Ett annat exempel är att utveckla parkens vattendrag. Vi kommer bland annat att anlägga en ny kanal i parken.

SKRIVEN AV
David Liljefors

FLER REPORTAGE

VISA FLER