I stället för förbränning: Wave

I stället för förbränning: Wave

Svenska DREEM Arkitekter ligger bakom den urbana modulbänken Wave, som ärligt talat lika gärna hade kunnat stå på Liljevalchs vårsalong som i stadsmiljöer och parker. Wave är uppbyggd av fem olika moduler, som när dem är sammansatta får dimensionen av en parkeringsruta. Speciellt för bänken är också att den tillverkats spillmaterial från korslaminerat trä från skogsindustrikoncernen Södra, material som annars skulle ha gått till förbränning. Läs mer på www.dreem.se.

SKRIVEN AV
DMG
DMG - Den Moderna Grönytan, en tidning för alla grönyteproffs!

FLER NYHETER

VISA FLER