Hybridgräs – det bästa av två världar?

Hybridgräs – det bästa av två världar?

Sällan har väl slitna uttryck som ”Att ha kakan och äta den” och ”Det bästa av två världar” varit mer adekvata än för just hybridgräs. Sedan Sveriges första hybridgräsplan installerades 2016 har allt fler beställare, även utanför fotbollen, insett de uppenbara fördelarna med att kunna kombinera utseendet, miljöfördelarna och spelkänslan hos naturgräs med slitstyrkan och den ökade nyttjandegraden hos konstmaterial.

Låt oss börja med att förtydliga några begrepp. Hybridgräs till att börja med, är ett samlingsnamn för underlag bestående av en viss mängd konstgräs, en plastmatta om man så vill, runt vilket vanligt naturligt växer. Ofta när det talas om hybridgräs, till exempel i den här texten, omnämns just konstgräsdelen av hybridgräset som ”hybrid/hybriden” och det naturliga gräset som naturgräs. 

Sedan Sveriges första hybridgräsplan installerades 2016 har allt fler beställare, även utanför fotbollen, insett de uppenbara fördelarna med hybridgräs

Att döma av vad som skrivs om hybridgräs i medier och sociala medier är det lätt att tro att det största användningsområdet för hybridgräs är inom fotbollen, och till viss mån inom golfsporten. Det är såklart förståeligt. Att Gamla Ullevi eller Växjö Arena får hybridgräs har naturligtvis ett högre nyhetsvärde än att samma underlag installeras på kommunala förskolor. Faktum kvarstår dock att områden som skolor/förskolor, bostadsområden och slitytor i offentliga miljöer utgör den stora majoriteten av installationerna. 

Värt att förtydliga är också att hybridgräs inte är en homogen produktkategori, vilket vi också ska återkomma till flera gånger i denna text. Sanningen är att det finns ett stort antal produkter som dels skiljer sig åt i uppbyggnad, och dels hur de installeras. 

LJUNGBY IF FÖRST UT MED HYBRIDGRÄSPLAN

Sveriges första hybridgräsplan för fotboll invigdes i september 2016, då div 3-laget Ljungby IF besegrade bortalaget FK Älmeboda/Linneryd med 5–2 inför 920 åskådare. Sett till elitfotboll så har Sverige idag ett dussin hybridgräsplaner, inklusive träningsplaner. Några av de mest kända är Gamla Ullevi i Göteborg (IFK Göteborg, Gais, Örgryte IS och Sveriges damlandslag), Guldfågeln Arena i Kalmar (Kalmar FF) och Visma Arena i Växjö (Östers IF och Växjö DFF). 

Foto: Unisport. I september 2016 spelades den första seriematchen på hybridgräs i Sverige, närmare bestämt på Lagavallen i Ljungby.

Under 2022 kommer också två stycken 11-mannaplaner med hybridgräs att uppföras på Gärdet i Stockholm. 

Foto: Stockholms Stad. Stockholms stad planerar att bygga två nya 11-spelsplaner med hybridgräs på Gärdets sportfält.

Tittar man ut i Europa är bilden en annan. I länder som Spanien, Italien och inte minst England har hybridgräset slagit igenom på bred front. Under 2020 hade till exempel 19 av 20 Premier League-klubbar arenor med hybridgräs. 

För att på bästa sätt kunna besvara frågor som ”Hur skiljer en hybridgräsprodukt från en annan?”, ”Hur går installationen till?”, ”Vad kostar det?” och ”Hur känns det att spela på hybridgräs i förhållande till naturgräs/konstgräs?” har vi pratat med representanter för två av Sveriges ledande leverantörer, Daniel Perkmar på Åhus Turf och Andreas Jakobsson på Unisport – samt Mikael Englesson, förste vaktmästare och huvudansvarig för driften/skötseln av Kristianstads fotbollsarena, och avslutningsvis Mia Carlsson, spelare i Kristianstads DFF i damallsvenskan.

INGA SKÄRANDE VERKTYG

Andreas Jakobsson, affärsområdesansvarig för området turf på Unisport, har 15 års erfarenhet av arbete med produkter som hybridgräs, konstgräs och underlag för friidrott på Unisport. Sett till omsättning och antal installationer utgör hybridgräset fortfarande en förhållandevis liten del av försäljningen. 

– Allt handlar i slutänden om kundens behov, säger Andreas. Ska planen nyttjas hela året? Var i landet befinner sig planen? Finns det förutsättningar för gräs att växa den tid som gräset ska nyttjas. 

Andreas Jakobsson, affärsområdesansvarig för området turf på Unisport, menar att hybridgräs är ett bra alternativ för vissa slitytor där belastningen är väldigt hög, men där man ändå vill ha ett naturmaterial istället för konstgräs.

Hybridgräs är också ett bra alternativ för vissa slitytor där belastningen är väldigt hög, men där man ändå vill ha ett naturmaterial istället för konstgräs, menar Andreas.

– Det kan till exempel vara gångstråk, lekplatser, områden på golfbanor. En begränsande faktor för hybridgräs är att det ska finnas växtlighet i marken, förklarar Andreas. Utan återproduktion av nytt gräs, skulle naturgräset med tiden försvinna ur hybriden.

Unisports mest sålda produkt när det kommer till hybridgräs består av konstgräs som vävts samman med en jämn och fast backing som direkt läggas på önskad jämn yta. 

I konstgräset läggs en växtbädd som är anpassad för naturgräsets rotsystem. I växtbädden sås sedan gräsfrön. Det är viktigt att växtbädden är densamma undertill som i grässystemet. 

GRÄSFRÖN GROR MELLAN KONSTGRÄSFIBERNA

Efter bara några dagar börjar gräsfröna att gro mellan konstgräsfiberna. Medan gräset gror bryts delar av backingen ner och lämnar plats för rötterna att växa genom systemet, ner i underliggande jord. 

Resultatet blir en extremt stark struktur som klarar upp till tre gånger så hög belastning som en jämförbar naturgräsplan.

Foto: Unisport. En öppen struktur i hybriden är en förutsättning för att rötterna ska kunna växa igenom armeringen till den nedre växtbädden.

Unisports hybridgräs finns bland annat på Kristianstads nya fotbollsarena och på tidigare nämnda Ljungby arena. 

Vid installationen av hybridgräs byggs först en terrass med dräneringsmöjligheter, följt av en nedre växtbädd på cirka 200 mm. Ovanpå växtbädden installeras sedan själva hybriden, vars skarvar antingen sys eller limmas fast. 

På hybriden läggs sedan en andra växtbädd på cirka 40 mm där naturgräset sedan sås. 

HÅLLBARHETEN LIGGER RUNT 8-10 ÅR

– Hållbarheten för hybridgräs bör ligga någonstans runt 8–10 år, kanske till och med lite mer, beroende på skötsel och användning, säger Andreas. Oftast behöver du göra en renovering vartannat eller var tredje år, just för att ta bort växtmaterialet, thatchen på ytan. 

Generellt ser skötseln för hybridgräsplaner väldigt lika ut som för naturgräs, men det finns även en del viktiga skillnader. 

– En skötselparameter som tillkommer på hybrisgräsfotbollsplaner är att du måste samla upp växtmaterialet vid varje klippning, så det inte ligger kvar och bildar thatch. Då försvinner de armerande egenskaperna. Det bästa är därför att ha en klippare med uppsamlare. Du kan heller inte använda några skärande verktyg vid skötseln, exempelvis maskiner som Earthquake med skärande tallrikar. När du luftar till exempel, så gör du det med homogena pinnar. Eftersom hybridgräsplaner har en helt annan avrinning genom den övre och nedre växtbädden krävs normalt också lite mer ”gräskunskap” för skötseln, till exempel när det kommer till gödning.

Daniel Perkmar har jobbat med drift och skötsel av idrottsanläggningar i Kristianstads kommun i 20 års tid. Fram tills 2020 var han huvudansvarig för driften av Kristianstads fotbollsarena, där han också var en av de drivande bakom beslutet att installera hybridgräs på matcharenan 2017.

Daniel Perkmar jobbar på Åhus Turf AB. Ett arbete som bland annat inkluderar produktutveckling och försäljning, framför allt mot kunder inom fotboll och golf. 

Under 2017–2020 jobbade Daniel även som planinspektör åt Svenska Fotbollsförbundet (SvFF). Sedan början av 2021 jobbar Daniel på Åhus Turf AB, ett arbete som bland annat inkluderar produktutveckling och försäljning, framför allt mot kunder inom fotboll och golf. 

För Åhus Turf ligger den största delen av försäljningen av hybridgräs mot skolor, förskolor och kommuner, inte mot golf och fotboll.

– I samband med att jag började på Åhus Turf så slutade jag också som planinspektör på SvFF, säger Daniel. Jag kan ju inte gärna ena dagen stå och sälja produkter för fotbollsarenor, och sedan nästa dag inspektera dem och komma med tips och råd.

Foto: Åhus Turf. En notorisk slityta är uppvärmnings-området vid fotbollsplaners långsidor. På Helsingborgs hemmaborg Olympia har Åhus Turfs fotbollsanpassade hybridgräs CoverLawn Sport 2802 installerats.

Åhus Turs huvudsakliga produkt heter CoverLawn, och är en armerad hybrid som installeras direkt ovanpå den befintliga gräsbädden och använder den naturliga växtbädden som fyllnadsmaterialet. Med andra ord innehåller hybriden inga nedmalda bildäck eller plaster som kan lämna produkten och försvinna ut i naturen. 

Till skillnad från många av konkurrenterna är Åhus Turfs produkter är utvecklade och anpassade specifikt för olika användningsområden. 

– Vi anser att det inte finns en hybridprodukt som fungerar för alla användningsområden, säger Daniel. För fotboll har vi till exempel en produkt för fotboll, flera produkter för golf, produkter anpassade särskilt för erosion och så vidare. Hela idén är att inte bara sälja en hybridprodukt, utan rätt produkt för rätt ändamål. Det är därför som vi diskuterar igenom varje installation noga med kunden.

GRÄSET VÄXER GENOM HYBRIDEN

– Vi ser till att skydda plantan, och ser till att gräset växer genom hybriden, och blir integrerat med hybriden, säger Daniel. Kronan på plantan är under hybriden. Även om bladen slits bort så har vi en planta som fortfarande är aktiv och sätter nya blad.

Som kund kan du antingen beställa installationen från Åhus Turf, eller göra den själv om du har tillräckligt med kunskap. Väljer man att inte köpa med installationen så får man alltid anpassade instruktioner.

– Ska du installera 8 x 10 meter av en viss produkt. Ja, då får du instruktioner anpassade efter den storleken och typ av installation, säger Daniel. Det finns inga generella instruktioner. 

BEROR PÅ PRODUKTENS UPPBYGGNAD

Hur mycket naturgräs som hybridgräs som CoverLawn-produkterna består av beror dels på produktens uppbyggnad, dels på skötseln och driften. Som exempel har Åhus Turf två produkter med curlat brunt strå för installation i miljöer som slänter och lekparker, där stråna antingen är 22 och 30 mm långa. Generellt är de längre stråna tåligare, och även lite dyrare. 

En annan specifik produkt är en väldigt kort hybrid med 12 mm långa strån som används mycket för områden på golfbanor som tee, foregreen och brottzoner.

– 12 mm-produkten går att klippa kortare utan att komma åt hybriden, säger Daniel. Det finns en miljöaspekt i det här också, att man inte vill klippa plast. Plasten ska ju ligga där som ett stöd när gräset försvinner. 

När det gäller hållbarheten för CoverLawn-produkterna, menar Daniel att ”livslängd är samma sak som drift”.

“SOM ATT KÖPA BIL”

– Det är lite som att köpa en bil. Sköter du servicen och tankar den med rätt bränsle så håller den längre. Installerar du hybridgräsmatta är det inte bara att sätta sig och dricka kaffe. Faktum är att du oftast har ett ännu större ansvar för skötsel och drift, eftersom beställaren, fotbollsklubben, golfklubben, bostadsbolaget eller förskolan, eller vem det nu är, också gjort en ganska stor investering. 

Foto: Åhus Turf. Före och efter. Åhus Turfs hybridgrös Cover Lawn Extreme 3002 på en rutchkaneslänt på förskolan Källan i Ystad.

Renoveringar, menar Daniel, är mycket av en överenskommelse mellan klubben och leverantörer. 

– Egentligen vill jag inte gå in på vad andra leverantörer erbjuder. Till saken hör ju också att varje produkt har sin specifika egenskap. På en förskola har man slitage året runt med barn som springer upp och ner i slänterna i alla väder. Där man kanske nöjd med att ha en grön, torr och halkfri yta. Inom golf och fotboll så vilar ju dessutom ytorna under vintern. På fotbollsplanen kanske man har områden till exempel vid målen där man dressar lite, lägger på lite kväve och kanske en duk. Sedan har man fina gräsytor till våren. Så är det ju inte på förskolan. Då är det tvärtom som allra roligast när man ska ut med pulkan.

Foto: Åhus Turf. Före och efter. Åhus Turfs hybridgräs Cover Lawn Walkway 2202 på ett gångstråk på Rya golfklubb.

Beroende på produkt så ligger kostnaden för Åhus Turfs hybridgräsprodukter runt 300 kr/m2, och kostar ungefär hälften så mycket som en konstgräsyta att installera. Det finns dock fler aspekter att beakta för den som kollar på priset. 

– Vår produkt är förhållandevis enkel att installera, eftersom den läggs ovanpå den befintliga växtbädden. Uppbyggnadskostnaderna och renoveringskostnaderna i samband med installationen är därför förhållandevis låga. Två målområden installerar man på några timmar. Det finns också andra fördelar. Du slipper torva. Du slipper underhålla ytan i samma utsträckning som du annars skulle behöva göra på hösten. Du slipper köpa nytt rundgräs och rulla ut på hösten. Du slipper jobba med duk och slänga ut kilovis med frön vid målområdena. Du slipper stänga av planen, och kan ha en öppen anläggning med hög kvalitet längre på året och fler träningstimmar. Så du sparar pengar i andra änden också. Sett över tid är det i min mening inte särskilt dyrt sett till vad du får. Det är en investering som du ganska enkelt kan hämta hem på fem år för en fotbollsplan.  

TROR PÅ TILLVÄXT

När det kommer till framtiden tror Daniel på en tillväxt, men också att beställare behöver vänja sig vid tanken på hybridgräs som ett alternativ.  

– Mycket handlar ju om att man behöver se att det faktiskt fungerar, särskilt eftersom det funnits en del problem med underlaget, till exempel på fotbollsarenorna. När vi installerade hybridgräset på Kristianstads Arena var allting nytt. Vägen framåt var att göra fel, och sedan lära sig av felen. Men nu har vi en produkt som fungerar fantastiskt bra. Inom golf händer det till exempel jättemycket. Bara det senaste året har det hänt jättemycket. Det har i princip varit installationer varje vecka där man lägger hybridprodukter på tee och områden som från 18:e hålet upp till klubbhuset.

* Detta reportage publicerades ursprungligen i DMG nummer 6 2021.


SKRIVEN AV
David Liljefors

FLER REPORTAGE

VISA FLER