Husqvarna Groups koldioxidutsläpp har halverats: “Djärva och kloka beslut”

Samtidigt har verksamhetens försäljning ökat med 47 procent
Husqvarna Groups koldioxidutsläpp har halverats: “Djärva och kloka beslut”

Husqvarna Group, en global ledare inom utrustning för trädgård, park och skog, har mer än halverat sina absoluta CO2-utsläpp sedan jämförelseåret 2015. Därmed har en betydande milstolpe uppnåtts – samtidigt som verksamhetens försäljning ökat med 47 procent.
– Efterfrågan på våra batteridrivna produkter, särskilt robotgräsklippare, ökar hela tiden samtidigt som CO2-utsläppen minskar, säger Calle Medin, hållbarhetschef på Husqvarna Group.

Carbon är ett av Husqvarna Groups tre hållbarhetsmål, tillsammans med “Circular” och “People“, med målet att minska CO2-utsläppen med 35 procent till 2025.

Koldioxidmålet är godkänt av Science Based Targets initiative (SBTi), och återspeglar koncernens bidrag till att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5° C. I slutet av mars 2024 hade Husqvarna Groups CO2-utsläpp reducerats med 51 procent över hela värdekedjan (Scope 1, 2 och 3) sedan jämförelseåret 2015.

– Vi har under åren investerat i koldioxidsnåla produkter och lösningar och har nått en halvering av våra CO2-utsläpp tack vare djärva och kloka beslut som också skapat nya affärsmöjligheter. Efterfrågan på våra batteridrivna produkter, särskilt robotgräsklippare, ökar hela tiden samtidigt som CO2-utsläppen minskar, säger Calle Medin, hållbarhetschef på Husqvarna Group i ett pressmeddelande.


Calle Medin, hållbarhetschef på Husqvarna Group.

Under samma period har nettoomsättningen ökat med 47 procent, från 36,2 miljarder kronor till 53,3 miljarder kronor.

Husqvarna Group skriver i ett pressmeddelande att koncernens “viktigaste insatser för att minska koldioxidutsläppen” är dels att minska utsläppen vid användning av produkter.

Mer än 90 procent av koncernens totala utsläpp sker vid användning av produkterna. För att kunna leda branschens övergång pekar Husqvarna Group på att “elektrifiering är nyckeln till framgång”. Koncernens ambition är att öka andelen motordrivna produkter som är elektrifierade till två tredjedelar till år 2026. Sedan 2015 har andelen elektrifierade motordrivna produkter ökat från 11 till 43 procent.

Husqvarna Group framhäver också att en nyckel är minskade utsläpp från egen verksamhet. Genom effektivare produktion, användning av förnybar el, köra elfordon eller genom att värma upp företagets byggnader med förnybara energikällor kan CO2-utsläppen minskas.

SAMARBETE MED LEVERANTÖRER

En annan del är samarbetet med leverantörer, som uppmanas att rapportera sina strategier för koldioxidminskning, sitt arbete med Science Based Targets samt mäta och rapportera CO2-utsläpp till CDP (ett globalt redovisningssystem). 

Slutligen menar Husqvarna Group att effektivare transporter är viktigt för att minska utsläppen. Husqvarna har här optimerat transporter genom förbättrade logistiknätverk, smartare förpackningar och förbättrad planering av utbud och efterfrågan tillsammans med en påskyndad övergång till frakt via sjö och väg från flygfrakt.

SKRIVEN AV
DMG
DMG - Den Moderna Grönytan, en tidning för alla grönyteproffs!