Framtidens parkskötsel

Hållbar utveckling, nya typer av grönområden och automation. Det är några av nyckelorden för framtidens stadsparker. Vi har besökt två förvaltningar som redan nu tagit nästa steg i utvecklingen, Norra Djurgården och Stora Sköndal utanför Stockholm.
Framtidens parkskötsel

Att kunna sia om framtiden är få förunnat, men för den som vill göra sig en bild hur stadsparker och grönområden kommer att se ut och fungera på andra sidan 2010-talet är Husqvarnas globala rapport Future of Urban Parks (2017) en bra utgångspunkt, en studie där 500 blivande landskapsarkitekter från 15 länder fick besvara frågan ”Hur kommer urbana parkmiljöer att se ut 2030?”

Några av de tydligaste trenderna: Mer än två tredjedelar (71 procent) ansåg att den totala parkytan i städerna kommer att öka, och att vi kommer också att få se fler typer av tillgängliga och multifunktionella parker, till exempel vertikala grönområden, ”pop up”-parker på hustak samt naturparker med mer ”vildmark” och mindre gräsyta. Nästan två tredjedelar (61 procent) trodde också på att parkerna i betydligt större utsträckning än idag kommer att bidra till att producera energi. 

När det kommer till skötseln i framtidens parken tror, inte oväntat, så gott som alla av de aspirerande parkskötarna på automatisering och ökad användning av robotar, drönare och sensorer som via molnet kan ”berätta” hur parken mår. Många tror också att frivilliga stadsbor i högre utsträckning kommer att hjälpa till med parkskötseln på olika sätt. 

Läs hela reportaget här.

Text och foto: David Liljefors

SKRIVEN AV
David Liljefors

FLER REPORTAGE

VISA FLER