Bullrets DNA – mer än bara decibel

Trenden att bygga klimatsmarta och hållbara städer med fler grönytor innebär också en stor utmaning i form av buller i urbana miljöer – även med elektriska maskiner. Husqvarnas utvecklingsavdelning Specialist Labs och den amerikanska organisationen Quiet Communities är två arbetsplatser där man med hjälp av ny teknik och innovativa metoder har omvärderat sättet att mäta ljud från verktyg och maskiner.
Bullrets DNA  – mer än bara decibel

Första gången DMG träffade Magnus Törnvall var på Husqvarnas konferens Silent City i Hamburg hösten 2018, där han med hjälp av en utrustning inte helt olik en parabolantenn med en ring av ”tennisbollar” demonstrerade ett nytt sätt att mäta ljud från handhållna maskiner. 

Precis som många på Husqvarnas utvecklingsavdelningar har Magnus en spännande titel, ”Manager – Specialist Labs”, och en arbetsplats där mycket av arbetet är hemligt – till och med inom företagets väggar. 

Specialist Labs uppgift är att ta fram, optimera och säkerställa funktioner för hela Husqvarnas stora produktportfölj, både genom datorsimulerade tester och mer handfast trial and error-metodik. Specialist Labs är uppdelat i tre underavdelningar. En av dem, Husqvarnas fysikaliska specialistslabb (Physical Specialist Lab) har till uppgift att undersöka ljud, buller och akustik – samt hur ljud ”upplevs” från maskiner. Denna avdelning har ett tiotal anställda, plus ”ett antal konsulter” som tas in vid behov. Och ja, det är också här som vi hittar ”parabolantennen”. 

– Japp, ”tennisbollsmojängen” är en Ljudkamera, säger Magnus. Det är en utrustning vi använder för att ”bryta ned” ljud och kartlägga exakt varifrån det kommer, information vi sedan använder för att förbättra produkterna. Ljudkameran ger ungefär samma visuella resultat som en värmekamera, fast istället för temperatur så ger den en bild som pekar ut ljudkällor och frekvenser. Vi jobbar även med traditionella mätsystem för att mäta upp buller, i första hand mikrofoner som är konfigurerade på olika sätt, men ljudkameran är ett ovärderligt verktyg eftersom den ger oss ”ögon” att se ljudet som alstras. 

NYA LJUDKÄLLOR ”POPPAR” UPP  

Som nämnt redan i ingressen till denna text är Husqvarnas Specialist Labs en av de platser där mest tid och resurser läggs på att inte bara mäta ljudnivåer (decibel), vilket fortfarande är många återförsäljare och slutanvändares enda måttstock på hur ”bra” eller arbetsmiljövänlig en viss maskin är sett till buller. 

– Decibelvärdet är ett sammanvägt värde, ett medelvärde för alla frekvenser från låga frekvenser till höga, säger Magnus. Många av de ljud vi tittar på är inte särskilt starka, men om ljudet inte uppfattas som behagligt och harmoniskt så kommer man att störa sig på det. Det en del av det samlade kvalitetsintrycket, även om det inte alltid syns i det deklarerade bullervärdet. 

Har det stor betydelse för ert arbete beroende på om det är en bensindriven eller eldriven maskin ni har i labbet? 

– Generellt kan man säga att för bensindrivna maskiner handlar det mesta specifikt om att få ned ljudnivåerna. Med elektriska produkter så ”poppar” det istället upp nya ljudkällor, som tidigare dränkts av motorn. Hos en eldriven grästrimmer låter till exempel trimlinan väldigt mycket, eller fläktarna hos en eldriven lövblåsare. Där handlar det mer om hur man upplever ljudet från produkterna, att det uppfattas som behagligt eller åtminstone inte störande.

Läs hela reportaget här.

SKRIVEN AV
David Liljefors

FLER REPORTAGE

VISA FLER