Borsta med vinden

Ny sopvals med borstlamell för snö från YSTA.
Borsta med vinden

Vintertid på de här breddgraderna betyder, utöver kliniska depressioner och att Sanna Nielsen släpper en ny julskiva, att trappuppgångar, gångbanor, spårväxlar och hustak som behöver sopas från snö. Med SV150, den nya sopvalsen för grävmaskiner och liknande bärare från YSTA, är du åtminstone rutad för det senare. 

SV150 drivs av två hydraulikmotorer försänkta i valsrotorn och kan med hjälp av grävmaskinens rototilt vinklas i flera olika arbetslägen som både möjliggör vertikal sopning och sopning på varierande höjder. För vinterjobben beställer du lämpligtvis valsen med en särskilt framtagen borstlamellen som gör sopningen med kraftfull och ökar borstens “kastförmåga” för snö. Levereras med montageplatta för fäste, borstlamell för snö och hydraulkopplingar är däremot tillval. 

Läs mer på www.ystamaskiner.se

SKRIVEN AV
DMG
DMG - Den Moderna Grönytan, en tidning för alla grönyteproffs!