Bättre maskiner

Tappade skopor hör inte till de mest överrepresenterade arbetsplatsolyckorna, det är snarare väldigt ovanligt att det inträffar. Släpper en skopa ifrån sitt fäste och träffar någon på marken, kan skadorna däremot få ödesdigra konsekvenser.
Bättre maskiner

Senast för ett år sedan i Gällivare dog en man av sina skador när han nere i en grop fick en tappad skopa över sig. Tillverkarna tittar nu på fästanordningar som inte ska kunna släppa. Det ska med andra ord inte gå att använda maskinen om inte skopan sitter fast. Dessutom finns det numera backuper som håller kvar skopan om huvudfästet av någon anledning ändå skulle fallera. 

– Det är en säkerhetslösning att när du kopplar på den så är det ytterligare en krok som hakar i, berättar Hampe Mobärg, vd för Maskinentreprenörerna. Är det exempelvis två krokar som inte tar i, då börjar det att tjuta i hytten. Sedan finns det olika tekniska lösningar på de här snabbfästena. Men i och med att du byter verktyg och redskap ofta så har det där utvecklats snabbare. Går man riktigt långt tillbaka i tiden så kunde det finnas entreprenörer som hittade på egna lösningar på det här. 

Även kraven ifrån beställare vid stora byggen har stramats åt, vilket i sin tur per automatik fasar ut potentiella faror. Äldre maskiner med förgångna fästanordningar försvinner och ersätts av nya och moderna lösningar. 

– Det är en höjning i säkerhetstänk, säger Hampe. De stora beställarna har ökat sina krav redan i beställningsläget. Uppfyller utrustningen inte kraven kommer du inte in på arbetsplatsen. Det är också hopbundet med kollektivavtalen i någon mening.

Läs hela reportaget.


SKRIVEN AV
John Sempill
Musiker, trummis, racingnörd, skribent och lite annat.

FLER REPORTAGE

VISA FLER