Tema: Gräs

Att ta fram en ny gräsart kan ta upp till två decennier
Tema: Gräs

Att ta fram en ny gräsart från scratch kan ta upp till två decennier i anspråk. Men hur går det egentligen till? Och vad skiljer de nya blandningarna från ”vanligt” hederligt fotbollsgräs à la Tipsextra på 80-talet? Tillsammans med branschens vassaste experter reder vi ut begreppen. 

Gräs är inte bara gräs, som bekant. Bara i Sverige finns omkring 160 arter, alla med unika egenskaper och karaktär. Endast ett fåtal av dessa är dock lämpade för att användas till gräsmattor för rekreation, lek eller sporter som fotboll och golf.

Med utgångspunkt från dessa har leverantörer, tillsammans med odlare och förädlare, tagit fram ett till synes oöverskådligt bibliotek med sorter och blandningar för skilda applikationer, klimat och geografiska områden. 

Behöver du ett gräs som klarar torka och/eller skugga? Som står pall för dagligt slitage i form av lek och sport? Hur ofta kommer gräset att klippas? Och hur kort? Kommer robotgräsklippare att användas? Hur ser egentligen marken ut där gräsmattan ska anläggas? 

Oavsett behov, så finns numera ett matchande gräsfrö eller en lämplig blandning. Problemet är bara att hitta den i den växande produktdjungeln på marknaden. 


Priset på en gräsblandning beror till stor del på vilka arter som ingår, men också på fröernas renhet och grobarhet. Foto: Adobe Stock. 

För att hjälpa dig på traven har DMG tagit hjälp av två experter på området: Stefan Atterwall, marknads- och försäljningschef på Skånefrö samt Erik Svärd, säljare på Svensk Jordelit. 

LEOPARDFÄRGADE GRÄSMATTOR

Skånefrö har producerat fröer och biokol för kunder som lantbruk, fotbollsplaner, golfbanor, parker och trädgårdar sedan 1928. Utöver flera prisbelönta produkter kan Skånefrö även skryta med att vara den enda svenska utsädestillverkaren med egenkontroll från sådd till färdig produkt. 

Bland produktnyheterna inför våren finns bland annat blandningar med korta etableringstider. Ängsgröevarianten Jumpstart och golfprodukten Winterway till exempel. 


Jörgen Nilsson med Skånefrös grässorter Jumpstart och Winterway på Elmia Park (2023). Foto: David Liljefors. 

En annan nyhet är det engelska rajgräset CT7, som marknadsförs som en produkt med ”marknadens bästa övervintring”. 

Av Skånefrös totala gräsfröproduktion exporteras cirka 65 procent, medan resterande del fördelas mellan lantbruket, kommuner, kunder inom sport/golf samt privatmarknaden. 

– Vi har kontraktsodlingar med svenska lantbrukare som odlar och skördar olika gräsarter till oss, säger Stefan Atterwall, marknads- och försäljningschef på Skånefrö.


Stefan Atterwall, marknads- och försäljningschef, Skånefrö.

– Sammanlagt kontrakterar vi omkring 3 000 hektar, fortsätter Stefan. Av den totala volymen på gräsfrö som Skånefrö säljer producerar vi ungefär 97 procent själva. Lite förenklat kan man säga att arterna odlas där de trivs bäst. Ängsgröe på Österlen, ängssvingel i Halland, ängsgröe på Österlen och så vidare. Sorterna testas också på sina egenskaper i den miljö och det klimat som sedan gräset ska växa. Ofta är de officiella testerna gjorda i andra länder, och under  andra förhållanden.

Skånefrös produkter Gräsmattefrö SKF och Österlen Villa (ett bra val för kunder med robotgräsklippare). Foto: Skånefrö. 

På Skånefrö utgår man hela tiden från marknaden, och kundernas behov när nya produkter ska tas fram. 

Ett exempel från fotbollen är att man idag använder en större andel snabbväxande rajgräs i gräsblandningarna än tidigare, istället för ängsgröe, för att gräset ska etablera sig tidigare på säsongen. 

– Precis som alla trender så svänger det hela tiden, säger Stefan. Just nu ser det till exempel ut som att ängsgröen kommer att växa framöver.


Invigning av Skånefrös nya naturgräskoncept på Mönsterås IP (2023), en lösning som tillåter spel året runt. Foto: Skånefrö.  

Ytterligare en trend är användningen av ljusare ängsgräesorter för att slippa ”leopardfärgade” gräsmattor i områden med vitgröe. 

En faktor som är central för utvecklingen, menar Stefan, är att kraven på gräsmattorna generellt är högre idag än tidigare, både på kommersiella ytor och i konsumentledet. 

– Ta Premier League som exempel. Där ska gräset idag vara 22–24 mm på matchdagen, annars tillåter inte domaren att matchen spelas. De ökade kraven gäller villaträdgårdarna. För 30 år sedan klippte man var fjortonde dag, och var i princip nöjd om gräsmattan var grön. Idag har du robotar som klipper varje dag. 

Vilka är de största utmaningarna vid odling/utveckling av gräsfrö? 

– Ett problem är trögheten i systemet. Från att du hittat en sådd tar det sju år innan du har ett basutsäde. Men i praktiken tar hela processen, från att du börjat leta efter en ny sort tills att du har någonting att sälja, kanske 20 år. Klimatförändringarna är en annan utmaning. De gör att vi måste ta in nya sorter som kanske inte fanns här från början. 

Vad skiljer en bättre/dyrare blandning från en sämre/billigare?

– Vilka arter som ingår i blandningen har stor betydelse. En art med hög fröavkastning är generellt billigare att ha med. Grobarhet och renhet, hur mycket ogräs produkten innehåller, är andra viktiga egenskaper. Och för dessa finns tydliga EU-krav. Köper du en 1 kg-påse med 85 procent grobarhet, så måste minst 850 gram av dessa gro. Vi har kunder som kräver 99 procent grobarhet, och en ”dubbel 0:a” när det kommer till renhet, det vill säga att produkten inte innehåller ogräs alls. En produkt med till synes liknande namn och funktion kan därför kosta antingen 100 kr eller 250 kr beroende på sammansättning. Kvalitet är aldrig gratis. 

Vilka är de viktigaste branschtrenderna just nu? 

– En tydlig trend är blomsterängar och andra ytor som inte klipps, eller klipps väldigt sällan. Jag tror kommunerna kommer att anlägga hur mycket som helst av de här ytorna framöver, och då kommer trädgårdarna att haka på. Jag tror också att vi kommer att få se ännu fler, och mer specifika, produkter framöver. Även om jag kan tycka att det finns för många redan idag. 

***

Svensk Jordelit har sålt gräsfröer, gödsel, vätmedel och andra skötselprodukter för grönytor sedan 1979. Initialt var verksamheten nästan uteslutande inriktad mot Skandinaviens golfbanor, men idag erbjuder Jordelit, tillsammans med varumärket Xeed, ett komplett sortiment för alla typer av professionellt skötta grönytor.


Ett urval av Svensk Jordelits varumärke Xeed:s blandningar för fotboll, golf och trädgård. Foto: Svensk Jordelit/Xeed. 

Inbjudande greener hos en av Jordelits kunder, Kungliga Drottningholms Golfklubb strax utanför centrala Stockholm. Foto: Svensk Jordelit/Xeed. 

Sedan 2006 är Svensk Jordelit officiell leverantör till Svenska Fotbollförbundet. Sedan 2017 är bolaget en del av Green Landscaping Group. 

– Vad som gör Svensk Jordelit/Xeed unika är att vi jobbar med samma kvalitetsblandningar på fotboll och golf som i våra villaprodukter, säger Erik Svärd, säljare på Svensk Jordelit. Det är samma sortering rakt över, och det tullas inte på kvaliteten någonstans. Vi har samma saker i våra påsar och säckar som i de som säljs till Premier League och de stora europeiska fotbollsklubbarna. 


Erik Svärd, säljare på Svensk Jordelit.

Precis som Stefan på Skånefrö nämner Erik klimatförändringarna som en stor utmaning för produktutvecklingen. 

– De senaste åren har vi haft väldigt tuffa och kalla vintrar i Mälardalen och lite längre norrut. Där har blandningar som vår mest populära produkt RPR Intensive, som innehåller 50 procent rajgräs, fått svårt att övervintra. Där har vi fått ändra marknadsföringen, så att det framgår att man vid nysådd behöver en större andel vinterstarkt gräs. Sedan ska det sägas, att med de hårda vintrar vi haft på senare år, så har det varit svårt för allt gräs att övervintra.

Xeed:s gräsfröblandning RPR Intensive. Foto: Svensk Jordelit/Xeed.

En viktig del av produktutvecklingen är den process som kallas förädling, en process som normalt tar 8–10 år i anspråk, och som idag inte utförs i Sverige. 

– Vår gräsfröleverantör finns i Holland, säger Erik. Det är också där som en stor del av förädlingen sker. Vanligtvis börjar det att med att man hittar någonting intressant i en slottsträdgård, eller på någon golfbana eller fotbollsplan, och tycker att ”det där kan vi jobba vidare med”. Det kan till exempel vara ett gräs med särskild färg, eller en mutation som fungerat särskilt bra på platsen. 

“Av 100 plantor behåller man kanske tre, medan resten kasseras”

– Erik Svärd, säljare på Svensk Jordelit.

Nästa steg är att plantera ut arten. Om arten i fråga inte kan klippas ned till åtminstone 3 cm, då sållas den bort, och man går vidare med någonting annat. 

– Beroende på vilken typ av produkt man vill framställa så testas gräset på olika sätt, och bedöms efter olika kriterier. Man testar gräset mot sjukdomar. Man testar att torka ut gräset. Man placerar det i tält för att se hur det hanterar skugga. Man sår gräset för att se hur mycket frö det producerar. Gräset kan även korspollineras med andra arter för att de ska få vissa egenskaper. Desto hårdare man förädlar ett gräs, och desto högre kvalitetskrav man har, desto färre frön producerar plantan som regel. Av 100 plantor behåller man kanske tre, medan resten kasseras 

Några specifika frågor till Erik som avslutning. 

Vad kännetecknar egentligen ett vinterstarkt gräs? 

– Lite förenklat är det en viss arts tolerans, inte bara för vinter och kyla, och överlevnadsförmåga under snö- och istäcken, utan också hur tolerant arten är för sjukdomar som kan komma under vintern. Vinterbeständigheten kan också påverkas negativt genom felaktig skötsel, till exempel om man använder fel slags gödsel. Ängsgröe är, tillsammans med rödsvingel, de mest vinterbeständiga arterna. Rajgräs kan fortfarande fungera, men är känsligare. Rajgräs ”förstår” inte på samma sätt att det blir höst, utan ”jobbar på” som vanligt, medan en art som ängsgröe går in i vintervila tidigare och blir därmed starkare inför vintern.


Ängsgröe är, tillsammans med rödsvingel, de mest vinterbeständiga arterna. Foto: Adobe Stock. 

Vad är det som avgör ett gräs etableringstid?

– Det finns en genetisk cirkatid för alla arter. Rajgräs, som har stora frön med mycket energi, etablerar sig väldigt fort. I andra ändan av spektrumet har vi ängsgröe, som etablerar sig väldigt sakta. Det är också en anledning till att blandningarna ofta har en begränsad mängd ängsgröe. En jättestor faktor för etableringstiden, som många missar, är dock skötseln. Tittar man på de stora golfklubbarna, så sår man när det är varmt i marken och vattnar kanske var tredje timme. Under den första månaden är det jätteviktigt att man verkligen lägger tid på etableringen.


En direkt förutsättning för en vacker och välmående gräsmatta är att gödsla kontinuerligt, särskilt under etableringstiden. Foto: John Deere. 

Hur pass stor är spännvidden inom samma art. Kan man till exempel prata om ett ”bra” och ett ”dåligt” rajgräs? 

– Generellt kan man säga att nya blandningar som regel är bättre än äldre. Vi har ju egentligen bara ”nya” sorter i våra blandningar. Men visst kan du fortfarande köpa ett billigare, ”gammalt” rajgräs till exempel. De äldre sorterna är ofta väldigt bredbladiga, svåra att klippa och ofta mer mörka i färgen. De nya sorterna blir heller inte lika ”blaffiga”, speciellt inte om man blandar dem med andra, mer småbladiga arter. Jämför man det rajgräs som ingår i vår blandning RPR Intensive, så är det så finbladigt att det nästan inte är en skillnad på det rajgräset och rödsvingel.

Är det teoretiskt möjligt att ha en golfgreen à la Ullna eller Bro Hof i parken eller hemma i trädgården? 

– Egentligen inte, skulle jag säga. Även om man förstår att det lockar. Det är också många som frågar. Det är dock en typ av gräs som kräver åtgärder i form av vattning, gödselmedel, tillskott av sand och så vidare hela tiden. Du behöver specialmaskiner som kan klippa på två och en halv millimeter. De här sorterna blir inte bra ens på en centimeter. Det är helt enkelt inte hanterbart för en villaägare eller en parkförvaltare. 

Några allmänna råd som avslutning?

– Att generellt vara lite mer noggrann när man väljer gräsfröer och blandningar. Och att gödsla kontinuerligt. Famför allt under etableringen, och då inte med billigast möjliga, vilket ofta är produkter anpassade för jordbruket. Många är rädda för att gödsla för mycket, eftersom de tror att man kommer att få en jättetillväxt. Men idag finns det avancerade gödsel med mindre kväve som tillför lagom med näring, fast hela tiden. Du har egentligen bara en chans att göra en superbra etablering. Det är det här fönstret på åtta veckor. Misslyckas du då, så får du aldrig den här riktigt fina ytan.


SKRIVEN AV
David Liljefors