Tema: Fjärrstyrda maskiner

Fjärrstyrda maskiner och redskap har uppenbara fördelar
Tema: Fjärrstyrda maskiner

Radiostyrning, möjligheten att kunna styra professionella maskiner och redskap på distans, är en relativt ny företeelse inom grönytebranschen. Men för den som är villig att tänka en bit utanför boxen, och lägga några kronor extra för att framtidssäkra maskinparken, är förtjänsterna uppenbara – både sett till säkerhet, effektivitet och arbetsmiljö. 

Att ta ett steg tillbaka, är ofta det bästa sättet att fortsätta framåt”, sade en gång den amerikanska författarinnan Erika Ashby. Och visst hade hon rätt i det, även om kopplingen till professionella gräsklippare, redskapsbärare, stubbfräsar och slåtterbalkar får anses vara ytterst tveksam som bäst.  

Människan har fjärrstyrt olika typer av teknik i långt över hundra år. Redan i slutet av 1800-talet då elektromagnetism- och växelströmsteknikens superstar Nikola Tesla konstruerade en ”teleautomat” som kunde styra en miniatyrbåt med hjälp av radiovågor. 

“90 DAGARS MIXTRANDE”

Vi hoppar raskt vidare till början av 1950-talet, då den amerikanske modellflygplansbyggaren och entusiasten Jim Walker ”efter 90 dagars mixtrande” rullade ut den första versionen för vad som allmänt anses vara historiens första radiostyrda gräsklippare. Enligt Walker kunde klipparen, som hade en klippbredd på drygt 35 cm och en arbetshastighet av cirka 0,9 m/sek, kontrolleras ”med exakthet” på ett avstånd av en kvarts mile (drygt 400 meter). 

En av de första kommersiella elektriska radiostyrda gräsklipparna tillverkades av det brittiska företaget Webb, och premiärvisades på Chelsea Garden Show 1959. 


Webbs radiostyrda 24V-klippare på Chelsea Garden Show 1959. Foto: KEYSTONE Pictures. 

Fast forward till 2002, då den tjeckiske entreprenören och grönyteproffset Lubimor Dvorak tog fram prototypen för vad som bara några år senare skulle bli tillverkaren Spider Mowers, och branschens första radiostyrda, släntgående gräsklippare.

Några ord om radiostyrning i sig, innan vi kastar oss in bland maskinerna. Begreppen ”fjärrstyrning” och ”radiostyrning” till att börja med, två sägningar som ofta används lite om vartannat för att beskriva teknik av olika slag som styrs på distans. 

Fjärrstyrning är ett samlingsbegrepp för att med olika tekniker såsom IR, radiovågor eller WiFi styra exempelvis verktyg, maskiner, hemelektronik eller garageportar. 

Radiostyrning är att styra dem med radiovågor specifikt. 

I den här texten kommer vi, förtydlighets skull, uteslutande att prata om radiostyrda maskiner. 

“PRATAR” MED VARANDRA

Radiovågor består avlågfrekventa och högfrekventa signaler. Enkelt uttryckt fungerar radiostyrningen hos kommersiella maskiner genom att en sändare (fjärrkontrollen) och en mottagare (maskinen) ”pratar” med varandra i den lågfrekventa delen av radiospektrumet. 

Även om radiosignaler är starka nog för att kunna passera genom väggar har radiostyrning en begränsad räckvidd, vanligtvis runt 100 eller 150 meter beroende på utrustning och yttre förhållanden. 

För att kommersiella fjärrstyrda maskiner ska kunna användas på ett säkert sätt måste flera säkerhetskrav vara uppfyllda. Till att börja med måste sändaren/mottagaren kunna säkerställa att de pratar med varandra, innan någon kommunikation kan ske. Detta sker genom att sändaren skickar ut en unik ID-kod, som sedan tidigare finns lagrad i mottagaren.

Det är denna ”handskakning” som gör det möjligt att flera fjärrstyrda maskiner kan användas på samma frekvens, och på samma fysiska plats, utan att de stör varandra. 

TYDLIGT REGELVERK

Enligt Arbetsmiljöverkets regler ska fjärrstyrda maskiner vara konstruerade så att maskinen inte kan förflytta sig själv utan att föraren/användaren aktivt förflyttar den med fjärrkontrollen. 

Framför allt får maskinen inte kunna sättas i rörelse i samband med att motorn startas. Fjärrstyrda maskiner måste vidare vara försedda med anordningar och/eller funktioner som gör att maskinen omedelbart stängs av om signalen skulle gå förlorad 

En maskin som tagit det radiostyrda segmentet av grönytemarknaden med storm sedan den introducerades i Sverige 2019/2020, är den fjärrstyrda redskapsbäraren Raymo Torpedo. Företaget Raymo bildades 2017 av tidigare anställda på Spider Mowers, som ville utveckla en eldriven radiostyrd maskin. 

RAYMO TORPEDO

Raymo Torpedo finns idag tillgänglig i två huvudsakliga versioner. En 100 procent eldriven modell och en Plug-In Hybrid med POWERSWAP-system där användaren kan växla mellan bensin- och batteridrift. Som komplement till det flytande 107 cm standardklippdäcket finns även större klippdäck, samt redskap som slyaggregat och automatisk trimmer.   


Redan i standardutförande klarar Raymo Torpedo lutningar upp till 45 grader. Med Flexi-Spike hjul monterade kan klipparen användas för än mer extrema ytor. Foto: Raymo. 

En uppenbar fördel med Raymo-klipparen är storleken. Höjden (51 cm) och vikten (cirka 250 kg) gör att Raymo Torpedo kan klippa många ytor där konkurrenterna går bet. Under markmonterade solpaneler, till exempel. 

– Jag kom i kontakt med Raymo först gången sommaren 2019, säger Pontus Herrlin, vd för Walker Mowers Sweden. Den första tanken var ”Det här kan vara en grym släntklippare”. Vad vi inte trodde var att användningsområdet var så pass mycket bredare.

– De flesta av de maskiner vi säljer idag går faktiskt på plana ytor. Ofta är det lite mer sällanklippta ytor, till exempel slåtterängar. Att maskinen kan användas till så mycket har gjort att försäljningen exploderat. Vi har redan kunder som köpt en maskin, och sedan kommit tillbaka för att köpa en andra och en tredje. 


Pontus Herrlin, vd för Walker Mowers Sweden.

De vanligaste Raymo-kunderna hos Walker Mowers Sweden, menar Pontus, är kommuner, kyrkogårdsförvaltningar och entreprenörer. 

– Det blir allt vanligare, till exempel i upphandlingar, att det ställs krav på att de maskiner som används ska vara fossilfria. De låga ljudnivåerna gör också att entreprenörerna kan köra maskinen i bostadsområden, och tidigt på morgonen. Många av våra kunder ersätter traditionella åkgräsklippare med den här maskinen. Även fast maskinen har ett högre inköpspris så gör de låga drifts- och underhållskostnader i form av el-drift att den totala kostnaden ofta blir lägre än vid användning av traditionella åkgräsklippare. 


Fjärrkontrollen till Raymo Torpedo har en räckvidd på cirka 100 meter. Det är dock inte rekommenderat att vara längre än 10–15 meter från maskinen under arbetet. Foto: Raymo. 

Pontus trycker också på arbetsmiljön, att användaren slipper vibrationer, och att utsätta sig för onödiga risker. 

– Vissa kommuner har till exempel klippt i rondeller, där det inte fungerar med traditionella maskiner. Det stör också trafiken mindre, då man inte behöver spärra av vägen eller använda TMA-bilar. Vi hade en kund som sa ”Kostnaden för den här maskinen hade vi tjänat in på en klippsäsong, bara genom att inte behöva använda TMA-bilar”. Vi har också kunder som klipper på säkerhetsklassade områden, ställverk till exempel. Eller i samband med renoveringar där det kan finnas risk för ras. 


Flytande klippdäck med pivothjul och glidskenor gör att Raymo Torpedo kommer åt att klippa intill kanter. Foto: Raymo. 

Unikt för Raymo Torpedo är att maskinen redan ”från scratch” är konstruerad för eldrift. 

– Det är inte som på maskiner från andra fabrikat, där man lyft ut en fossildriven motor och stoppat in ett batteri, säger Pontus. Raymo har en helt annan funktionalitet, och andra ”features”, jämfört med andra fjärrstyrda maskiner på marknaden. 

Ett exempel på dessa ”features” är den egenutvecklade mjukvara RAYLINK som gör det möjligt för kunder och servicepartners att checka maskinens status, uppdatera programvaran eller tanka hem detaljerade arbetsloggar på distans via molnet. 

“Det är ingen hemlighet att Raymo tittar på att kunna göra maskinen semi-autonom, eller till och med helt autonom”

Pontus Herrlin, vd för Walker Mowers Sweden.

Lite om framtiden, och nya sätt att använda Raymo-klipparen, som avslutning. 

– Det är ingen hemlighet att Raymo tittar på att kunna göra maskinen semi-autonom, eller till och med helt autonom, säger Pontus. Allt som behövs finns ju egentligen i maskinen redan idag, men därifrån är det en bit kvar för att kunna släppa ut en autonom maskin skarpt.

– Sedan är det kanske inte heller alla som har behov av tekniken, och vill betala för den, fortsätter Pontus. Kostnaden måste ju kunna motiveras med hur maskinen ska användas. Vi har till exempel kört en del tester på den alpina sidan. Skidbackar på sommarhalvåret till exempel. Ytor där det kan vara en del sly, och som kanske bara klipps en gång om året. Där vore det ju perfekt med en autonom maskin som kunde gå upp och ned för backen.  


***

Låt oss kolla lite på det ”tyngre artilleriet” inom radiostyrda maskiner. 

En maskin som DMG faktiskt hade möjlighet att klämma och känna på redan hösten 2022, på Husqvarnas event Living City i London, är Husqvarnas radiostyrda frontrotorklippare P 524XR EFI – den modifierade versionen av Husqvarnas befintliga, midjestyrda klippare P 524. 


Efter att den tilltänkta lanseringen 2023 fått skjutas upp, kommer 524XR EFI nu istället att vara tillgänglig under våren 2024. Foto: Husqvarna. 

Med radiostyrning klarar P 524XR EFI lutningar upp till 25 procent. Foto: Husqvarna. 

Förutom själva radiostyrningen har P 524XR EFI också begåvats med bredare däck med grövre mönster för att ge maskinen bättre fäste i lutningar. 

Värt att nämna är också att P 524XR EFI fortfarande också kan användas som en ”vanlig” åkgräsklippare, och att växlingen mellan de två lägena går snabbt och sömlöst.

“Med fjärrstyrning kan du gå upp till 25 procents lutning”

Magnus Moberg, produktspecialist på Husqvarna, om fördelarna med Husqvarnas radiostyrda frontrotorklippare P 524XR EFI.

Efter att ett konstruktionsmisstag satt käppar i lanseringen förra året kommer P 524XR EFI nu istället att lanseras under våren 2024.  

– I den här segmentet finns det ingen tillverkare som erbjuder maskiner byggda för lutningar mer än 10 procent [cirka 5,7 grader] oavsett om maskinen är grön, gul eller orange, säger Magnus Moberg, produktspecialist på Husqvarna. Idén [med P 524XR EFI] är att bredda användningsområdet. Att det ska bli möjligt att köra maskinen på ytor där man tidigare kunnat fått köra. Med fjärrstyrning kan du gå upp till 25 procents lutning [cirka 14 grader].


Magnus Moberg, produktspecialist på Husqvarna.

Vilka är de tilltänkta kunderna för en sån här maskin?

– Alla som håller på med grönytor egentligen. Småentreprenörer, kyrkor och fastighetsbolag som vill kunna klippa ytor som tidigare inte varit möjliga att klippa med traditionella åkgräsklippare, utan att utsätta sina medarbetare för risker. Sluttningar och branta backar till exempel, särskilt när gräset är fuktigt. Eller entreprenörer som vill kunna åta sig den här typen av ytor. De flesta ytorna i Sverige är ju dock vanliga parkytor, utan större lutningar. Där funkar en vanlig åkgräsklippare lika bra. 

Vad ska man tänka på när man använder radiostyrningen?

– Själva användningen är väldigt enkel. Fjärrkontrollen aktiveras med en strömbrytare, och den kan inte användas när du sitter på maskinen. Det som kan vara bra att hålla koll på är var du befinner dig i förhållande till maskinen. Går du framför så reagerar ju maskinen ”tvärtom” mot om du går bakom. Det är en viss körteknik, som man i och för sig lär sig ganska fort.

För den som vill bredda användningsområdet kan P 524XR EFI (och föregångaren P 524) utrustas med en rad olika tillbehör, såsom slaghack, borste, slunga och snöblad. 

– En fördel med radiostyrningen är att du slipper vara i närheten av redskapet. Använder du till exempel borste så dammar det ju en hel del, särskilt eftersom maskinen, till skillnad mot lite större redskapsbärare, inte har någon vattentillgång. Det behövs munskydd och så vidare. Då är det ju jättebra om man kan gå bredvid och fjärrstyra maskinen. 

Hur är det med trafikerade vägar och andra utsatta arbetsmiljöer. Kommer P 524XR EFI att kunna användas för den typen av ytor?

– Nej, 524XR EF är inte tänkt att ersätta den typen av maskiner. Risken med sällan klippta ytor är också att man kör sönder maskinen på saker som dolts under gräset. 

När kommer vi att få se en autonom version av P 524XR EFI? Tekniken finns väl egentligen redan i Husqvarna Autonomous Operation System, som testats på svenska flygplatser?  

– Det finns ju uppenbara problem med att släppa en så pass stor maskin fritt i parkområden med barn, sällskapsdjur och så vidare. Det är en helt annan sak än med befintliga robotgräsklippare. Att använda en sån lösning kräver att man har en yta som ingen annan har tillträde till, ett helt inhägnat område som en flygplats eller liknande. Husqvarna Autonomous Operation har förvisso testats på Swedavias flygplatser, men det är fortfarande en maskin på utvecklingsstadiumet. 

Hur ser framtiden ut för fjärrstyrda maskiner i det här segmentet?

– Det som kanske ligger närmast till hands är möjligheten att ta fram fullt eldrivna maskiner med samma funktionalitet som kan ersätta fossildrivna maskiner. Men det ligger ganska långt fram tiden.

***

Fjärrstyrda maskiner finns även utanför segmentet gräsklippare. Låt oss som avslutning titta in hos Närlant Import, som importerar och säljer flera stycken för olika applikationer. 

Tyska tillverkaren Brielmaiers motorslåttermaskiner går att beställa med eller utan fjärrstyrning, och kan också utrustas med flera olika redskap för olika användningsområden, såsom slagklippare, höraka och snöfräs. Maskinerna togs initialt fram för att klippa gräs på alpernas sluttningar, men de flesta av Närlants kunder som köper maskinerna använder dem till annat. 


Med stora hjul och en maskinvikt på endast 200 kg är marktrycket för Brielmaiers motorslåttermaskiner minimalt. Foto: Närlant Import. 

– Brielmaier-maskinerna går fantastiskt fint att köra på våtmarker, när det ligger som en ”matta” på vattnet, säger Martin Zetterman, vd för Närlant Import. Med fjärrstyrning kan användaren stå bakom maskinen och klippa. De vanligaste kunderna för den här typen av maskin är de som har ängs- och våtmarker att sköta, och behöver kunna köra bort materialet. 


Martin Zetterman, vd för Närlant Import.

Med stora hjul och en vikt på endast 200 kg är marktrycket för Brielmaiers motorslåttermaskiner minimalt. 

– Det går att köra väldigt långt ut i våtmarker innan maskinen sjunker ned, säger Martin. Tidigare har det varit att de flesta köpt med fjärrstyrning. På senare tid har det kommit en typ av ”brygga” där man kan stå bakom maskinen och åka med väldigt bra. Det som är då är att vikten ökas på med förarens vikt. 

Ytterligare en mångsidig maskin i Närlants sortiment är McConnels banddrivna redskapsbärare Robocut som kommer i flera modeller från 28 till 76 hk. Du som var på Elmia Park senast det begav sig kanske passade på att kolla sortimentet i Närlants monter?

Den minsta modellen (28 hk) kommer under våren även vara tillgänglig med batteridrift.

“Samtliga Robocut-modeller klarar upp till 55 graders lutning”

Martin Zetterman, vd för Närlant Import.

Med de olika redskapen kan maskinen användas för ett stort antal uppgifter, från stubbfräsning till att röja sly vid kraftledningsgator eller att fräsa ned kablar i backen med kedjegrävare. Skopor, gafflar, snöblad och sopborstar är andra exempel på redskap.

De större modellerna kan även utrustas med GPS, vilket gör att de kan användas lite som robotgräsklippare. Man kör ett varv runt åkern/ängen för att kartlägga ytan, varefter maskinen sedan själv slutför jobbet. Av tidigare nämnda säkerhetsskäl måste användaren dock fortfarande aktivt styra maskinen framåt. 

– De vanligaste arbetsområdet för McConnels redskapsbärare är att klippa slänter och vägkanter, säger Martin. Samtliga Robocut-modeller klarar upp till 55 graders lutning. De kommer åt väldigt bra där det lutar längs vägar. På den största modellen [76 hk] kan man ha en slagklippare på 190 cm. Det är fullt i linje med de stora armklipparna som kör längs vägarna, med den stora skillnaden att man inte behöver ha TMA-bilar bakom. Och du behöver inte någon jättestor traktor för själva armklipparen heller. 


Robocuts fjärrstyrda släntgräsklippare T600 in action. Samtliga Robocut-modeller klarar upp till 55 graders lutning. Foto: Närlant Import. 

Du som läser DMG regelbundet kanske minns att vi i DMG #4, 2023 skrev om stubbfräsar? Inom detta segment erbjuder Närlant sammanlagt fyra olika modeller från FSI med radiostyrning. På de två minsta stubbfräsarna (FSI D30 och FSI B38) finns fjärrstyrning som tillval, medan de två större (FSI D60 och FSI D74) kommer med fjärrstyrning som standard. 

– Fördelen med radiostyrda stubbfräsar är framför allt att man kan stå på behörigt avstånd från fräsen, säger Martin. Du har också bättre uppsikt när du står bredvid maskinen istället för snett bakom. Eftersom du slipper vibrationerna kan du också köra längre arbetspass, och därmed få ut mer av maskinen.


Närlants banddrivna stubbfräs FSI D60 kommer med radiostyrning som standard. Foto: Närlant Import. 

En speciell lösning för skogsbruk i Närlants sortiment är lunningsvinscharna från Fransgård.


Inget spring mellan traktorn och stocken. Fransgårds radiostyrda lunningsvinsch W6011EH har en dragkraft på hela 6 000 kg. Foto: Fransgård. 

W6011-modellen till exempel, som har en dragkraft på hela 6 000 kg, kommer även i en radiostyrd modell (W6011EH) med eget hydraulsystem och fjärrkontroll. 

– Fördelen med en radiostyrd lunningsvinsch är att du kan gå bredvid stocken under arbetets gång, istället för att stå vid själva vinschen och dra i ett snöre för att aktivera vajerspelet, säger Martin. Och skulle stocken gå emot en annan stock, då är det bara att släppa på drivningen så stannar den. Det är framför allt en praktisk lösning, men även en säkerhetslösning. Du slipper springa till stocken och till traktorn två, tre eller fyra gånger och titta hur det går för stocken. 

SKRIVEN AV
David Liljefors