Ny rapport: Säkerheten först för de flesta inom grönytebranschen

Stark medvetenhet om säker och hälsosam arbetsmiljö inom grönytebranschen
Ny rapport: Säkerheten först för de flesta inom grönytebranschen

Det finns en stark medvetenhet om behovet av en säker och hälsosam arbetsmiljö inom skog- och grönytebranschen. Det visar en ny rapport från STIHL.

Resultaten presenteras i STIHL:s nya rapport Nordic Outdoor Industry Report 2024, där användares och inköpares erfarenheter och upplevelser undersöks.

I rapporten framgår, bland annat, att 95 procent uppger sig ha tillgång till skyddsutrustning, och en ännu högre siffra är medvetna om behovet av korrekt skyddsutrustning vid användning av maskinerna.

Samtidigt uppger drygt 30 procent att de inte alltid använder nödvändig skyddsutrustning. 22 procent säger sig ha ådragit sig skador i samband med maskinolyckor.

– Resultaten av undersökningen tyder på att både kunskapen och tillgången är hög vad gäller skyddsutrustning, men att det fortfarande finns arbete att göra för att säkerställa att alla har tillgång och använder den utrustning som krävs för säkert arbete, säger Kjell Svensson, vd på STIHL i Norden i ett pressmeddelande.

BATTERIMASKINER FÖRBÄTTRAR SÖMNKVALITETEN

Vidare svarar mer än hälften i rapporten att de ogillar att störa omgivningen med höga ljud när de arbetar. 87 procent uppskattar att slippa andas in avgaser på arbetspasset och en av fem som använder batterimaskiner upplever en märkbar förbättring av sin sömnkvalitet. Det sistnämnda är mer påtagligt i Finland där var fjärde person uppger sig sova bättre.

Första upplagan av Nordic Outdoor Industry Report 2024 fokuserar på omställningen av energikällor, där personer som använder och/eller köper in maskiner fått svara på frågor rörande deras vanor och preferenser. Undersökningen har tagits fram i samarbete med analys- och forskningsföretaget Novus.

Du kan ta del av rapporten här.

SKRIVEN AV
Mattias Bladh