Ny rapport: Grönytebranschen överens om en hållbar framtid

Nordiska ländernas maskinval får allt större miljöfokus
Ny rapport: Grönytebranschen överens om en hållbar framtid

De nordiska länderna rör sig gemensamt mot en mer hållbar arbetsmiljö inom skogs- och grönytebranschen, där maskinval får allt större miljöfokus. Det visar en ny rapport från STIHL.

I rapporten Nordic Outdoor Industry Report 2024, framtagen av Novus på uppdrag av STIHL, framgår att de nordiska ländernas maskinval får ett allt större miljöfokus.

Användningen av arbetsmaskiner är jämnt fördelad mellan bensin och batteri i rapporten. 46 procent uppger att de använder båda i vardagen, men med en växande tendens att omfamna den senare.

Samtidigt är kvalitet och livslängd fortfarande egenskaper som dominerar beslutsfattandet vid maskinval. Endast en procent ser låga utsläpp som det viktigaste kriteriet.

– I många år har vi förflyttat vårt fokus mot batteridrivna verktyg som inte producerar lokala utsläpp. Vårt löfte är att stärka yrkesverksamma i naturen, och därför är återkopplingen från branschen, inte minst vad gäller deras syn på hållbarhet och produktval, av största vikt, säger Kjell Svensson, vd för STIHL i Norden och fortsätter:

– Oavsett om du är beslutsfattare som köper maskiner eller om du är ute i naturen och använder dem, är medvetna val och långsiktiga investeringar avgörande.


En rapport från STIHL belyser en enighet gällande inställningen till hållbarhet och klimatansvar i den nordiska skog- och grönytebranschen.

67 procent av de nordiska respondenterna i rapporten betonar vikten av arbetsgivarens engagemang för miljön. Övergången till batteridrivna maskiner anses viktig av mer än hälften av de tillfrågade, och 43 procent är intresserade av att testa e-bränslen i sina maskiner.

Bland svenska respondenterna framgår att det finns en särskilt stor ovilja (45 procent) att arbeta med maskiner som släpper ut avgaser i omgivningen, vilket är en högre procentsats än Norge (32 procent) och Finlands (34 procent) respektive respondenter.

Danmark är dock det land som tycker att övergången till batteridrivna maskiner är viktigast (56 procent).

Ta del av hela rapporten här.

SKRIVEN AV
DMG
DMG - Den Moderna Grönytan, en tidning för alla grönyteproffs!