Ny rapport: Grönområden allt viktigare för att bekämpa klimatförändringarna

Ny rapport: Grönområden allt viktigare för att bekämpa klimatförändringarna

Urbana grönområden kommer spela en allt viktigare roll i framtiden. Och fokuset på hållbarhet ställer nya krav på grönyteproffsen. Det visar Husqvarnas nysläppta europeiska rapport där man intervjuat experter, professionella yrkesutövare inom grönområden och medborgare på sex europeiska marknader.

I Husqvarnas europeiska rapport, som inkluderar Sverige, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Belgien samt Nederländerna, framkommer att en betydande mängd grönyteproffs (44 procent) förväntar sig att bensindrivna produkter är förbjudna år 2027.

Detta i takt med det nya fokuset på hållbarhet där tillverkare av elverktyg utomhus behöver accelerera sin produktionslina mot alternativa kraftkällor.

– Urbaniseringen pågår och grönområdenas roll i städerna har utvecklats. På Husqvarna är vi fast beslutna att förnya oss mot ett oberoende av fossila bränslen. Inom en inte alltför avlägsen framtid förväntar vi oss att vår huvudsakliga verksamhet består av elektriska verktyg och autonoma lösningar, säger Yvette Henshall-Bell, President Global Professional Business Unit på Husqvarna.

STÖRRE FOKUS PÅ BIOLOGISK MÅNGFALD

På frågan om framtiden svarade hela 66 procent av grönyteproffsen att “fler träd i stadsområden blir en av de viktigaste förändringarna som påverkar branschen under de kommande tio åren”. 60 procent av proffsen tror att det blir ett “betydligt större fokus” på biologisk mångfald inom en snar framtid.

Vidare framgår i rapporten att 37 procent av grönyteproffsen ser personalbristen som en stor utmaning för branschen för att utveckla urbana grönområden i “sin stad”. Här nämns behovet av robotgräsklippare och autonoma lösningar.

– Eftersom så många grönyteproffs har svårt att hitta kvalificerad personal är det uppenbart att en kompletterande autonom arbetsstyrka är avgörande för framtiden. Autonoma lösningar hjälper också till att möta ytterligare två viktiga utmaningar för framtiden – behovet av att minska CO2-utsläpp och buller, säger Yvette Henshall-Bell.

– Detta kommer att vara positivt för grönyteproffsen som nu kan fokusera på uppgifter av större värde och utveckla nya färdigheter, samt ha en trevligare arbetsmiljö.

KOMMERSIELLA INTRESSEN ETT HINDER

Andra siffror som kan nämnas är att 39 procent av grönyteproffsen anser att konkurrens från fastigheter och andra kommersiella intressen är ett hinder för en hållbar grön utveckling. 38 procent av expert och yrkesutövare tror att det kommer finnas en “strikt laglig rätt för alla medborgare ” att få tillgång till grönområden i sin omgivning vilket kommer “stimulera stadsplaneringen”.

49 procent av grönyteproffsen förväntar sig också att “parklets” (mikroparker) kommer bli en vanligare syn och 41 procent svarade att de tror på gröna tak.

Rapporten har utförts av Kairos Future på uppdrag av Husqvarna. 23 intervjuer med grönyteproffs har gjorts och data har tagits fram från två undersökningar; en riktad till 100 grönyteproffs, den andra till 3 313 medborgare i sex länder. Husqvarnas undersökning genomfördes mellan 25 maj och 16 juni 2022.

Du kan läsa rapporten i sin helhet här.

SKRIVEN AV
Mattias Bladh

MER BRANSCHNYTT

VISA FLER