Nu byggs fler hotell – för insekter

Nu byggs fler hotell – för insekter

Surrande humlor, kvittrande fåglar och blommande ängar är en del av den svenska sommaren som vi gärna tar för given. Men för att kunna garantera den biologiska mångfalden och existensen för hotade arter krävs åtgärder. Med anledning av detta har Svenskt Sigill tagit fram ett åtgärdspaket för de certifierade odlare som använder sig av kvalitets- och hållbarhetsmärkningen IP Sigill, som bland annat används för naturbeteskött, frukt, bär, grönsaker och prydnadsväxter. Åtgärderna inkluderar till exempel att bygga skalbaggsåsar och insektshotell för pollinerande insekter, så blommande remsor vid åkrar samt att plantera blommande och bärande träd. Senast sista december 2019 ska åtgärderna vara utförda. Mer information finns på www.sigill.se

SKRIVEN AV
Fatal error: Call to undefined function get_wp_user_avatar_src() in /storage/content/27/160527/gronyta.se/public_html/wp-content/themes/dmg/single.php on line 74