Juristen: Fria vikter i parken?

Sedan 2015 finns en specifik standard för utegym i Sverige
Juristen: Fria vikter i parken?

Sedan 2015 har vi haft en specifik standard för utegym i Sverige. Trots detta har antalet anmärkningar ökat vid besiktningar – bara de senaste åren har flera kommuner fått ta bort utrustning där risken för skador bedömts vara för hög. Hur fungerar egentligen regelverket, och är det anpassat till dagens fitnessprodukter med justerbara vikter och anpassningsbara lösningar? 

Utomhusträning är en tydlig trend, inte minst i storstadsregionerna där städer, kommuner, idrottsföreningar och bostadsrättsföreningar i allt större utsträckning bygger träningsområden med lättillgänglig träningsutrustning utomhus för invånare och medlemmar.

En direkt följd av det ökade intresset är också att utbudet av träningsprodukter för utomhusbruk är större än någonsin, och omfattar idag produkter långt bortom traditionella naturgym och ”stockar och sten” i anslutning till motionsspåret. Maskiner med justerbart motstånd till exempel. Eller utrustning för discipliner som parkour, bouldering och crossfit. Ja, till och med uppkopplade lösningar där du kan styra utrustningen med telefonen. 

ANVÄNDARE ÖVER 140 CM

Sedan 2015 regleras installation, användning och besiktning av utegym, eller ”permanent installerad fitnessutrustning för utomhusbruk” som det kallas i regelverket, av den europeiska standarden EN-16630. Vad reglerna säger i specifika situationer kommer vi att återkomma till i den här texten. 

En central del av standarden som förtjänar att lyftas redan nu är emellertid att utegym (och tillhörande utrustning), oavsett utformning, inte är avsedd för barn, utan ungdomar och vuxna – eller mer specifikt, användare med kroppshöjd över 140 cm. Träningsutrustning får därför aldrig får placeras i direkt anslutning till lekredskap, utan en tydlig avgränsning. 

De vanligaste orsakerna till att befintliga utegym får anmärkningar, och stundom behöver åtgärdas, är antingen just att utrustningen placerats för nära lekutrustning eller att de omfattar icke godkända produkter, alternativt specifika övningar där skaderisken bedömts som för hög i den nya standarden. 


En övning som numera är förbjuden i utegym är markpress. Anledningen är att skaderisken anses vara för stor. Foto: Utform. 

För att reda ut begreppen, kunna göra oss en bild av hur marknaden anpassat sig efter trender, efterfrågan och rådande standard, och kanske rent av försöka oss på lite framtidsspaning, har vi pratat med experter från två av de ledande tillverkarna: Fredrik Olofsson, arbetschef på Utform och Sebastian Nilsson, som har titeln Sales Operations Manager på Kompan. 

Malmö-baserade Utform har levererat utemiljöprodukter i tre decennier. Då man sedan 2011 är en del av Peab-koncernen kan man även erbjuda tjänster som anläggningsarbeten, asfaltering/plattsättning och leverans av sand till lekplatser i samband med installationer. Inom träning erbjuder man flera lösningar med justerbara vikter, från helkapslade maskiner till mer ”gymliknande” redskap med viktskivor. 

KOMPAKT UTEGYM

En av Utforms senaste nyheter inom träningsprodukter är Oktagym, ett kompakt utegym i trä med ställbara vikter som inrymmer 13 stationer på en yta av blott 47 kvadratmeter. 

– Ingen standard kan ju täcka in allt, men över lag tycker jag att den nuvarande standarden [EN-16630] är ganska tydlig, och ger utrymme att tillverka bra träningsutrustning, säger Fredrik Olofsson, arbetschef på Utform. 


Fredrik Olofsson, arbetschef på Utform.

En vanligt förekommande anmärkning för utegym, särskilt innan EN-16630-standarden (2015), är som bekant att träningsutrustning installerats för nära lekutrustning. På Utform adresseras problemet redan vid projekteringen. 

– När vi projekterar så är vi väldigt tydliga med att man behöver skilja på träning och lek, säger Fredrik. Även om utegymsredskap ofta till stor del kan fylla funktionen hos ett lekredskap, och vice versa, så handlar det i grund och botten om två olika produkter med helt olika målgrupper.


Utforms nya, kompakta utegym med ställbara vikter, Oktagym, omfattar 13 stationer. Foto: Utform. 

Vilken typ av utrustning är ”svårast” att installera, för att det ska följa den rådande standarden?

– Utrustning med ställbara viktsystem och många rörliga delar, skulle jag säga. Där det finns en större risk att klämma sig och så vidare.

Ni har valt att erbjuda vissa av era kunder en kostnadsfri ombyggnad för att deras utegym ska följa EN-16630-standarden. Vad är det som behöver åtgärdas? 

– Framför allt är det redskap för kotkomprimerande övningar som marklyft och nackpress, övningar som förvisso var tillåtna när gymmet installerades på 90-talet, men där skaderisken anses vara för hög i den nya standarden. Vi hade fram tills den nya standarden togs i bruk marklyft som övning, eftersom det var en efterfrågad övning, men dessa redskap byggs idag om till skonsamma övningar utan risk för kotkomprimering.


Redo för ett pass? Kompans utegym på klassiska idrottsplatsen Rödstu Hage i Tumba/Segersjö invigdes 2022. Foto: KOMPAN.  

Utegym på Kypegården i Borås (2022). Foto: KOMPAN.  

KOMPAN har byggt och skapat tåliga, praktiska och unika utomhusbaserade aktivitetsområden i över fem decennier. Inom träning omfattar den breda portföljen produktserier för dynamisk träning med justerbara vikter, plus lösningar för specifika segment som crosstraining, calisthenics, appstyrda redskap samt träningsutrustning särskilt anpassad för äldre. 

– När man pratar om EN-16630-standarden, så är det mest inom utrustning med rörliga delar, och vilka typer av övningar som är tillåtna, som det varit mest diskussioner om vad som faktiskt gäller, säger Sebastian Nilsson på KOMPAN. Detta har kanske också gjort att vissa kunder väljer de ”säkrare” lösningarna, utrustning med statisk belastning som till form ligger närmare klassisk lekutrustning. 


Sebastian Nilsson, Sales Operations Manager på KOMPAN.  

Enligt EN-16630-standarden ska redskap med fria/justerbara vikter antingen vara fixerade eller inneslutna. Foto: KOMPAN. 

Hur är era redskap med justerbara vikter konstruerade för att följa EN-16630-standarden?

– Standarden säger att vikterna antingen ska vara fixerade eller inneslutna. På våra produkter är vikterna helt inkapslade, och belastningen justeras med ett drev på utsidan. Då kommer du aldrig åt att klämma dig. Det finns även [godkända] lösningar på marknaden där motståndet justeras genom att flytta vikter på en hävarm.

Vilka är de största utmaningarna vid installation av utegym idag?

– Att fitnessutrustning verkligen är separerad från lekutrustning, skulle jag säga. Särskilt eftersom det idag är populärt att skapa inkluderade mötesplatser, där det ska finnas någonting för alla. Vi gör mycket ritningsgranski ningar inför den typen av projekt, och då är det vanligt att man gjort just det misstaget, att man placerat fitnessutrustning för nära, eller utan separation till lekutrustning. För befintliga utegym kan det vara att utrustning som numera inte är tillåten i EN 1176-standarden installerats före standardens införande, eller strax efter. 

Handen på hjärtat: Hur tycker du att regelverket för utegym, så som det ser ut i dagsläget, fungerar i praktiken? 

– Visst finns det säkert fortfarande produkter och äldre installationer som kanske inte till 100 procent uppfyller standarden. Men över lag tycker jag att utvecklingen går åt rätt håll. Min erfarenhet är att det idag ställs högre krav i upphandlingar, och även att de upphandlande parterna blir bättre på att ställa rätt frågor. Med RISE som certifierande organisation och tidigare med Sereno Certifiering, tycker jag även att den blivit bättre. De har en pool av certifierade besiktningsmän som bara blir större, och de har även årliga uppföljningar för säkerställa att dessa behåller sin kompetens.

SKRIVEN AV
David Liljefors