Innovativ dagvattenbrunnsbetäckning med tre vattenintag från Pekuma

Innovativ dagvattenbrunnsbetäckning med tre vattenintag från Pekuma

Klimatet tar som bekant inga fångar numera. Ett exempel på detta är att skyfall och översvämningar förväntas bli allt mer vanliga. Med detta sagt är det såklart av största vikt för
stadsplanerare och förvaltare att hitta funktionella lösningar för att fånga upp och leda bort vatten från vägar och andra hårdgjorda ytor. Inte minst i stadsmiljöer.

Den här innovativa, kostnadseffektiva dagvattenbrunnsbetäckningen från Pekuma (Kombi Plus) som är utrustad med teleskopiskt horisontellt intagsgaller, tre vattenintag och en bottendel med inbyggd spygatt minimeras inte bara risken för översvämningar på grund av igentäppta galler. Det ger även möjlighet att utnyttja dagvatten för bevattning av exempelvis trädgropar eller växtbäddar.

Brunnens lock har också en unik låsning med gummibussningar, som gör att det kan öppnas med ett vanligt järnspett.

Läs mer på www.pekuma.se.

SKRIVEN AV
DMG
DMG - Den Moderna Grönytan, en tidning för alla grönyteproffs!