Grönytorna som skapar biologisk mångfald

Gräsmattor i tätort är trevligt för ögat, men både biologiskt fattigt och resurskrävande. Forskare vid Statens Lantbruksuniversitet (SLU) vill se bättre alternativ. De finns, menar professor Maria Ignatieva som haft det övergripande ansvaret för den tre år långa studien.
Alternativa grönytor ingång

Klicka på bilden för att läsa reportaget

SKRIVEN AV
Fredrik Lund

FLER REPORTAGE

VISA FLER